Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015

SFS2014-1053

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.