Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

SFS2017-0182

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.