Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

SFS2017-0473

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.