Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

SFS2017-1272

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.