Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Förordning (2018:1738) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2018-1738

En Karnov lagkommentar är koncis och snabbt en överblick för vidare efterforskning. En kommentar som uppdateras ofta och publiceras parallellt me aktuell lagstiftning. serien om fattar ca 1000 av de mest använda författningarna.