Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nya licensvillkor för Norstedts Juridiks abonnemangsprodukter

Den 1 oktober 2023 börjar nya licensvillkor gälla för Norstedts Juridiks abonnemangsprodukter*. 

Syftet med de nya villkoren är att förtydliga Norstedts Juridiks åtagande gentemot kund och förtydliga vad som gäller för användare vid användningen av våra tjänster. 

Ni finner de uppdaterade licensvillkoren här

Vid frågor eller funderingar ber vi er att kontakta vår Support på support@nj.se.

Här listas några av de ändringar som gjorts i villkoren: 

  • Namnbyte: Norstedts Juridiks allmänna villkor heter nu ”Licensvillkor för abonnemangsprodukter”. 

  • Begreppsdefinitioner: En lista med definitioner av förekommande begrepp har tillkommit och en bilaga med förtydligande för de abonnemangstjänster som har andra förutsättningar har lagts till. 

  • Sekretessansvar: Uttryckligt sekretessansvar och beskrivning av existerande sekretessrutin för hantering av användares resultat, såsom anteckningar och mappar. 

  • Rätten att frånträda avtal med Norstedts Juridik med anledning av förändrade licensvillkor utökas och den särskilda regleringen  av ”testperiod” tas bort. 

  • Licenstagarens ansvar: Förtydligande gällande licenstagarens ansvar för sina användares nyttjande av abonnemangstjänsterna har lagts till. Licenstagare ska informera sina användare som inte loggar in via personliga konton om tillämpliga licensvillkor för tjänsterna. 

  • Rutiner för fakturering: Tydligare beskrivna rutiner för fakturering. 

Norstedts Juridiks produktansvar utgår från tillämplig produktansvarslag.  

Inga förändringar gällande behandling av personuppgifter. Licenstagaren har även fortsatt ansvar för sina användares nyttjande av tjänsten. 

*Norstedts Juridiks abonnemangstjänster utgörs idag av bl.a. Juno, Juno för kommuner och Avtalsguiden. Affärsinformation utgör inte en abonnemangsprodukt.