Förändringar inom Wolters Kluwer i Sverige

Av: Norstedts Juridik Ämne: Norstedts Juridik 2017-10-25

Wolters Kluwer N.V. i Holland har idag ingått ett avtal med Karnov Group som innebär att man beslutat att avyttra sitt affärsområde Legal & Regulatory i Sverige. Lite förenklat kan man säga att försäljningen avser de delar av den svenska verksamheten där produkter och tjänster främst riktar sig till jurister och andra målgrupper som behöver normativ information.

De produkter som omfattas av avyttringen är rättsdatabasen Zeteo, Crito – våra affärsjuridiska avtal samt hela den svenska bokutgivningen, liksom tryck- och distributionstjänsterna under varumärket Fritzes. Den enda produkt som inte ingår i försäljningen är Kleos, en programvara för ärendehantering till advokatbyråer.

Verksamheten inom Tax & Accounting, såsom våra programvaror, Skatteinformation samt utbildningar och seminarier påverkas således inte av försäljningen utan stannar kvar i Wolters Kluwers ägo. Wolters Kluwer kommer även fortsättningsvis att investera i sina verksamheter i både Sverige och hela Skandinavien.

För Wolters Kluwers kunder i Sverige innebär denna förändring i praktiken inga skillnader mot tidigare. Relationen är densamma avseende produkter och kontaktvägar.

Tidpunkt för ägarbytet är planerat till årsskiftet. I samband med detta återtar affärsområdet Legal & Regulatory företagsnamnet Norstedts Juridik AB, som under de senaste två åren varit en bifirma och som endast omfattat vissa mindre delar av verksamheten.

Har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson hos oss. Du kan även kontakta vår VD Olov Sundström eller Katarina Thörnqvist.

 

Olov Sundström

CEO Scandinavia

MD Legal & Regulatory Solutions

Wolters Kluwer

 

Katarina Thörnqvist

Managing Director Scandinavia

Business Unit Tax & Accounting

Wolters Kluwer

 

Pressmeddelande från Wolters Kluwer N.V.