Hoppa över misstagen när du utfärdar Legal opinions

Av: Norstedts Juridik Ämne: Våra experter, Affärsjuridiska avtal 2018-02-21

Uppgiften att skriva ett större avtal med parter från flera länder med begränsad tid och budget kan göra vem som helst lite nervig, särskilt den som inte har vanan inne än. Inom ramen för den digitala handboken Affärsjuridiska avtal finns därför Legal opinions. Advokaten Dan Hanqvist, vars expertis finns inom Finansiering och finansiell reglering, står för innehållet som är fast förankrat i hans 25-åriga praktik på området.

Legal opinions – alltså när en advokatbyrå ombeds att utfärda ett rättsutlåtande inom affärsjuridiken i samband med en internationell affär – får en allt större spridning, både geografiskt och till nya juridikområden. Utlåtandena följer ett vedertaget mönster sprunget ur amerikansk juridisk praxis och för den oinvigde finns det både tid och pengar att spara på att skaffa sig ett genomarbetat och rikt kommenterat underlag att utgå ifrån. Det är därför Legal opinions är en del av innehållet i den digitala handboken Affärsjuridiska avtal där man hittar kommenterade avtalsförslag inom många ämnesområden direkt i Zeteo.

Det är advokaten Dan Hanqvist med 25 år i branschen som författat innehållet i Legal opinions och en sak står klar: det här är ingen teoretisk manual, utan ett konkret och praktiskt hjälpmedel för att utfärda legal opinions baserade på erfarenhet.

Ingen teori, bara praktik

-För en advokat eller bolagsjurist som inte jobbar med det här varje dag finns här möjlighet att ta del av ett ackumulerat kunnande från marknaden. Användaren slipper göra misstagen och får hjälp och råd som är grundade i den kommersiella praktiken, säger han. Yngre jurister kan göra en större insats. Med ett handfast hjälpmedel i författandet av en legal opinion finns det också vinster och göra, både när det gäller tid och pengar, menar Dan:

- Med den här vägledningen kan en yngre jurist leverera ett mer färdigt yttrande. Dessutom är det väldigt lärorikt och arbetet har en pedagogisk effekt som leder till att man blir noggrannare i sina formuleringar, vilket förstås leder till en bättre dokumentation och hantering av affären.