Norstedts Juridik huvudsponsor för Nordic Legal Tech Day

Av: Johan Norman 2019-09-13

En av de största utmaningarna juristbranschen står inför idag är digitaliseringen av information och arbetsprocesser, med de möjligheter som till exempel machine learning och AI ger. Som Sveriges största leverantör av juridiska informationstjänster arbetar Norstedts Juridik ständigt med att utveckla, förbättra och effektivisera de arbetsverktyg vi erbjuder våra användare. Därför är vi stolta över att i år medverka som huvudsponsor för Nordic Legal Tech Day den 19 september – årets viktigaste event inom Legal Tech.

Nordic Legal Tech Day är dagen för möten och kunskapsutbyten om Legal Tech mellan jurister, tekniker och entreprenörer som arbetar med digitaliseringen av juristbranschen, och här kommer självklart Norstedts Juridik att närvara på flera sätt. Bland annat kommer Mickael Söderquist, Product Owner på Norstedts Juridik, och Tim Day, Lead Product Designer på Karnov Group, att för första gången dema vår nya digitala juridiska informationstjänst JUNO live. Vidare kommer Nichlas Brødegaard Resch, Head of Digital Transformation & Data Science på Karnov Group, att medverka i en paneldebatt om Legal Operations och Norstedts Juridik kommer även att ha en monter där det kommer att gå att titta närmare på nykomlingen JUNO.

Mickael_Söderqvist-EditLegal Tech och digitalisering står högt upp på agendan för Norstedts Juridik. ”Vi fokuserar på utveckling av tjänster som våra användare har nytta av på riktigt, som effektiviserar deras arbete, och som framförallt ger dem rätt svar, säger Mickael Söderquist och fortsätter; det är inga problem att ha visioner men det duger inte, för jurister måste det vara 100 procent”.

”Vi fokuserar på utveckling av tjänster som våra användare har nytta av på riktigt, som effektiviserar deras arbete, och som framförallt ger dem rätt svar, säger Mickael Söderquist

För Norstedts Juridik innebär det att utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med användarna för att på så sätt hitta och lösa konkreta problem. Nichlas Brødegaard Resch har till exempel kunnat se att lösningen på ett tekniskt sett litet problem kan ge stor effekt för användarna. Därför går Norstedts Juridiks utvecklingsarbete främst ut på att identifiera och förstå arbetsprocesser och matcha de tekniska innovationerna mot dem, istället för tvärtom.

”Den juridiska arbetsmetoden består, men med digitalt stöd”, hävdar Nichlas Brødegaard Resch Enligt Nichlas Brødegaard Resch är dessutom den stora investeringen för användare oftast inte den nya tekniken i sig utan implementeringen av den i organisationen, och då måste tekniken vara anpassad till arbetsmetoden för att kostnaderna inte ska dra iväg.

En annan avgörande fråga när det kommer till juridiska informationstjänster är tilliten till sökresultat. Och för Tim Day, som ingått i utvecklingsteamet kring JUNO, är det den viktigaste frågan. Med tanke på de enorma mängder information som idag finns att tillgå är det inte möjligheten att få sökträffar som är utmaningen, utan att få träffar på den information man behöver och att den är korrekt. Här ser Tim stora möjligheter att använda machine learning för att utveckla sökfunktioner som kan svara upp mot juristers högt ställda krav.

Välkommen till vår monter på Nordic Legal Tech Day den 19:e september och
säg HEJ till JUNO!