Klimatfrågor och förändringsprocesser i fokus på årets Miljörättsdag

Av: Caroline Wiroth Ämne: Miljörätt, Norstedts Juridik 2020-06-08

Miljö- och klimatfrågor debatteras ständigt och är centrala världspolitiska frågor. Den globala uppvärmningen får katastrofala följder; global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, översvämningar, stormar och skogsbränder samt att extremtemperaturer uppnås allt oftare. De fattigaste och mest sårbara människorna drabbas hårt och därtill hotas viktiga arter, livsmiljöer och hela ekosystem.

sevjs-johan-kuylenstierna-miljorattsdagen.foto.elisabeth-ohlson.wallingDet är några av anledningarna till att huvuddebatten på 2020 års Miljörättsdag vigts åt klimatfrågor.


I debatten, som inleds och modereras av Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet och Rektorsråd för hållbar utveckling vid Stockholms universitet, diskuteras hur klimatfrågan blir allt mer geopolitisk. Dels genom dess effekter, dels till följd av den omställning den driver. Stora förändringsprocesser pågår vilka i grunden kommer att ställa om våra samhällen under kommande årtionden när det gäller allt från energi- och transportsystem till stadsutveckling och livsmedelssystem. Dessa processer förstärktes delvis nu under COVID-19 Pandemin.

- Omställningen i samhället innebär att helt nya frågor måste ställas. Hur prioriterar exempelvis lagstiftningen olika frågor och hur balanserar man olika samhällsmål? Det kan finnas stora konflikter mellan olika samhällsmål, men också synergier. Hur behöver målen omformuleras och vilka juridiska konsekvenser kan det få? Alla mål behöver verka i samma riktning om vi ska uppnå en hållbar samhällsomställning. Detta och mycket annat kommer vi att diskutera under Miljörättsdagen den 4 november, säger Johan Kuylenstierna.

Johan Kuylenstiernas föreläsning har rubriken: ”Är det kört för planeten? Dags att vända kris och domedag till en agenda av möjligheter!” och andas framtidstro och möjligheter. Det är just detta budskap han gärna vill framhålla. Han kommenterar hur ord som ”kris” och ”dystopi” ofta dominerar miljö- och klimatdebatten och att det är lätt att känna hopplöshet inför framtiden när man tar del av den senaste forskningen.

- Vi sitter i en besvärlig och utmanande situation. Vi vet att miljön och vårt klimat är kopplat till många olika typer av utmaningar som har att göra med vår ekonomi och vårt samhälle, men framtiden är absolut inte körd. Vi kan påverka utvecklingen. Jag argumenterar för att vi idag kan vara mer positiva kring våra möjligheter att skapa en bättre framtid jämfört med för bara 5-10 år sedan. Då var näringslivet betydligt mer passivt eller till och med en motståndare i dessa frågor. Nu driver det globala näringslivet allt mer agendan och ser dessutom affärsmöjligheterna med en omställning, berättar Johan Kuylenstierna.

Johan Kuylenstierna menar att en mental förändring har skett, att vi idag står på en plattform där alla pusselbitar finns och att vi idag har en tydligare gemensam målbild. Den bilden har dessutom förstärkts genom covid-19 pandemin. Men mycket återstår att göra.

- Vi är bara i början av resan. Det kommer hela tiden nya frågor och miljöarbetet kommer att öppna för nya perspektiv kopplat exempelvis till förvaltning och lagstiftning. Ett exempel är att industrin idag säger att en stor utmaning är tröga tillståndsprocesser. De vill investera i nya anläggningar med ny teknik men möter ibland stora utmaningar vid ansökningar av tillstånd. Detta är ett exempel på en fråga som vi behöver se över; hur vi kan bygga upp ett system som gör att man kan fatta snabba beslut och underlätta för de investeringar som krävs.

Johan Kuylenstierna menar att vi måste ha en positiv utvecklingsvision även för att möta miljöproblem, där människan och samhället står i centrum och där samverkan är nyckeln till framgång.

- Om vi ska lyckas med klimatfrågan måste vi koppla det till en positiv samhällsutveckling. Vi måste visa att omställningen skapar nya möjligheter, affärstillfällen osv. Vi behöver vända på diskussionen och visa att det är en positiv möjlighet. Det handlar också en hel del om kommunikation. Att ha respekt för människors rädsla och oro inför förändring och tydliggöra och informera om möjligheterna förflyttning skapar, avslutar han.

 

Miljörättsdagen hålls den 4 november 2020.

Här samlas experter och yrkesverksamma inom miljörätt för att uppdateras om det senaste, men även för att byta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter med andra deltagare. Nyhetsdagen är ett populärt kunskaps- och nyhetsforum som riktar sig till alla yrkesverksamma som arbetar med miljörättsliga frågeställningar såsom miljöjurister, advokater, domare, åklagare, miljöhandläggare, bolagsjurister och andra yrkesroller.
Läs mer här