Lärorikt om fri- och rättigheter på Grand Breakfast Education

Av: Ulf Widlund Ämne: Våra experter, Norstedts Juridik 2018-01-31

En strålande vacker lokal, en generös frukostbuffé och en intressant föreläsare i form av Clarence Crafoord, VD vid Centrum för Rättvisa, var huvudinslagen när Wolters Kluwer i tisdags stod värd för den traditionsenliga Grand Brekfast Education i spegelsalen på Grand hotell i Stockholm.

Omkring 100 personer hade slutit upp för att mingla, äta fruktost och lyssna på Crafoords föredrag om Europadomstolens och Högsta domstolens mest relevanta praxis på den konstitutionella rättens område. Efter att Norstedts Juridiks marknadschef Caroline Wiroth hälsat alla välkomna, och de flesta hunnit äta av frukostbuffén, var det dags för Crafoord att ta till orda.

Clarence Crafoord är specialist på konstitutionell rätt och fri- och rättighetsjuridik. Han har bland annat varit ombud i cirka 20 fall som har avgjorts i högsta instans – varav åtta i Högsta domstolen – och samtliga dessa har lett till framgång. År 2015 utsågs han till årets jurist. Centrum för rättvisa är en ideell organisation som sedan 2002 med framgång arbetat för att värna enskildas fri- och rättigheter.

I sitt föredrag redogjorde Crafoord bland annat för hur de fri- och rättigheter som vi alla åtnjuter genom att Europakonventionen för mänskliga rättigheter vunnit terräng i svensk rättstillämpning, inte bara genom praxis från Europdomstolen utan också genom att svenska domstolar blivit allt mer alerta när det gäller att ta dessa frågeställningarna på allvar. Crafoord lyfte exempelvis fram domen ”Khurshid Mustafa och Tarzibachi mot Sverige” (Europadomstolen 16 december 2008) som ett exempel på det.

- Den har konstitutionell effekt rakt in i ett svenskt avtal, sa Crafoord om domen som påverkade det civilrättsliga avtalet mellan en hyresvärd och en hyresgäst i frågan om följderna för en hyresgäst som på eget bevåg satte upp en parabolantenn.

Efter föredraget var det fritt fram för frågor från åhörarna innan det var dags att runda av frukosten vid niotiden. ”Morgonstund har guld i mun” passar verkligen in på Grand Breakfast Education då frukost serveras från kl. 7.30 och föredraget startar kl. 8.00. Belöningen, förutom maten, miljön och att träffa alla trevliga branschkollegor, är att föredraget vid frukosten uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater och berättigar till ett personligt kursintyg.

- Återigen såg vi stor uppslutning på Grand Breakfast Education. Det är roligt att se att våra kunder uppskattar denna utbildningssatsning och att våra event tilltalar jurister både från myndigheter, byrå-och affärsvärlden, säger Caroline Wiroth.