”Lagboken förkroppsligar juridiken i en digitaliserad vardag”

Av: Ulf Widlund Ämne: Sveriges Rikes Lag, JohanMunck, Lagboken 2019-11-27

Den syns nästan alltid när juridik omnämns i tv, tidningar och internet, den där tjocka blå boken med ”SVERIGES RIKES LAG” i guldskrift på ryggen. Utrymmet är begränsat och den som avgör vad som kommer med, och vad som lyfts ut, är lagbokens utgivare. Sedan 2011 heter han Johan Munck och med 2020 års lagbok tioårsjubilerar han som utgivare.

munck_johan_ver7Lagboken har getts ut sedan 1861, och traditionen påbjuder att utgivaren ska ha sin bakgrund som före detta ordförande i Högsta domstolen. För Johan Munck var det inte helt självklart att tacka ja till uppdraget när frågan kom.

 - Jag tackade faktiskt nej först, men när frågan återkom hörde jag mig för bland kollegor med anknytning till Högsta domstolen, men det var ingen som ville hoppa på uppdraget, berättar han.
Därmed fanns det en risk att uppdraget skulle tappa sin koppling till Högsta domstolen, något som Johan Munck inte ville.

- Jag tycker att det är trevligt att utgivarskapet går till en pensionerad ordförande från Högsta domstolen, förklarar han.

Att ge ut lagboken är inget ensamarbete. Till sin hjälp har Johan Munck en redaktion av mycket kompententa medarbetare som är så noggranna med detaljer att till och med en före detta ordförande i Högsta domstolen kan känna sig otillräcklig.
- Jag visste inte om jag var ordentlig nog för att vara utgivare. När jag beklagade mig över att jag var lite slarvig tröstade redaktionen mig med att det viktigaste för en utgivare är att ha en gedigen juridisk kompetens.

Lagboken förkroppsligar juridiken
Är det något som Johan Munck besitter så det just det. Som ung läste han juridik vid universitet i Lund. Efter att ha gjort domarkarriär och utnämnts till hovrättsråd i Svea hovrätt var han rättschef på justitiedepartementet. Justitieråd blev han 1987 och 2007 – 2010 var han ordförande i högsta domstolen. Han också skrivit ett flertal böcker och lagkommentarer.

- Jag har också alltid trivts med lagboken. Nu har den stark konkurrens från digitala medier, men det är ändå höga försäljningssiffror.
Johan Munck,
ansvarig utgivare Sveriges Rikes Lag

- Att vara utgivare är ett väldigt intressant uppdrag för det gör att man följer med vad som händer, berättar han.
- Jag har också alltid trivts med lagboken. Nu har den stark konkurrens från digitala medier, men det är ändå höga försäljningssiffror.

Johan Munck berättar om den gången för 25 år sedan då han lyssnade på en föredragshållare som sa att ”om 20 år så har vi ingen lagbok längre”.  Riktigt så blev det inte, snarare har lagboken mer och mer blivit något som förkroppsligar juridiken i en digitaliserad vardag.
- Det är väldigt vanligt att man ser lagboken på TV eller i tidningar. Det är en symbolfråga, och sett till mängden innehåll skulle lagboken ju kunna vara i flera volymer/delar, men det finns en poäng med att ha en enda bok, säger han.

Lagboken 2020Fortsätter så länge det är roligt
Lagboksredaktionens största problem är därför utrymmesbrist, något som inte är ett nytt fenomen. Enligt Johan Munck har tidigare utgivare klagat på det i över 100 år, vilket framgår av gamla uppsatser som de skrivit. Även 2019 är det en hel del nya lagar och viktiga ändringar som har kommit, bland annat den tobakslag (2018:2088) som innebär att rökning i offentliga miljöer starkt har begränsats. Något som direkt berör Johan Munck själv som gärna tänder sin pipa.

Några planer på att dra sig tillbaka från utgivarskapet har han inte, trots att 2020 års lagbok blir hans tionde upplaga som utgivare.- Det får man finna sig i när man är så dum att man har tillägnat sig den lasten, säger han med ett skratt. Lagen ska såklart föras in i lagboken ändå.

- Antyder Norstedts Juridik att jag är för gammal så avgår jag omedelbart, med det har de inte gjort hittills. Jag håller på tills det inte känns roligt längre och så länge hälsan tillåter, avslutar Johan Munck.

Mer om Sveriges Rikes Lag.

Köp Sveriges Rikes Lag 2020