Marknadsföring på internet – så funkar det

Av: Norstedts Juridik Ämne: Norstedts Juridik, Författarskapet 2018-03-15

Caroline Wiroth är marknadschef hos oss på Wolters Kluwer. Hör och se henne förklara hur vår marknadsföring påverkas av internets stadigt ökande betydelse.

Digital marknadsföring

– 50% av alla bokköp görs idag på webben. Av det kan vi dra flera slutsatser där kanske den viktigaste är: för att en bok ska sälja måste den vara sökbar hos sökmotorer som Google, säger hon och fortsätter.

– Det blir därför oerhört viktigt att vår marknadsföring har en stark digital närvaro. Idag när vi har ett problem – då Googlar vi allt oftare efter lösningen. Sen letar vi i träfflistan efter en artikel, rapport, intervju eller annat som kan ta oss närmare lösningen på vårt problem. Det är i denna träfflista vi vill att våra böcker ska dyka upp!

Hur når vi våra kunder?

– All kommunikation sker på mottagarens villkor. Oavsett hur bra en produkt är måste den finnas där kunden letar och vi måste vara relevanta för att nå ut. Vi lever idag i en allt mer informationsintensiv vardag där många av oss är uppkopplade dygnet runt. Vi är vana att få information serverad när det passar oss och vi har därför ändrat vårt beteende.

Carolines och hela marknadsavdelningens arbete går helt enkelt ut på att anpassa marknadsföringen till de nya förutsättningarna:

– Spelreglerna har ändrats för oss som jobbar med marknadsföring. För att nå fram genom det ökade bruset och nå våra kunder behöver vår marknadsföring kombinera vad man brukar kalla traditionell marknadsföring som annonser i tidningar, beställningsblad och postala utskick med digital marknadsföring där vi drar nytta av de nya spelreglerna.

– Vi kan med digital marknadsföring nå våra kunder där de är - när de är online. Här kommer digital annonsering in, här jobbar vi med optimering av texter och publicering av innehåll, det man brukar kalla för content marketing, för att öka chansen att våra titlar blir hittade av våra kunder när de söker efter information på webben. Här kommer även inlägg och annonsering på sociala medier som Linkedin och Facebook in.

Hur når vi fram genom bruset?

År 2005 var antalet internetanvändare globalt uppe i en miljard människor. Knappt nio år senare är antalet uppe i tre miljarder. Aldrig tidigare har vi varit så många uppkopplade på internet – vilket i sin tur gör det svårare att nå fram genom det som Caroline kallar för bruset.

– För att nå fram och sticka ut måste vår marknadsföring belysa de problem och frågeställningar målgruppen har. Det gör vi genom att producera mer innehåll om våra produkter. Det kan till exempel vara artiklar som belyser kundens problem, analyser eller intervjuer som svarar på olika frågeställningar vi tror kunden har.

– Genom att dra nytta av innehållet i de verk vi ger ut och sakkunskapen hos våra författare kan vi effektivt nå ut till rätt men även nya målgrupper. Då kan en sökmotor som Google lättare para ihop verket med sökbeteenden hos kunden. På det viset kan vi driva stark försäljning men också hjälpa våra författare att bygga sina egna varumärken genom att de visar upp sina specialistkunskaper.

 

Källor:

Boken 2017 – marknaden, trender och analyser

Svenska Förläggareföreningen