När bara de bästa råden är goda nog

Av: Norstedts Juridik Ämne: Våra experter, Affärsjuridiska avtal 2018-02-21

För den som skriver aktieägaravtal och avtal om företagsöverlåtelser klingar nog namnet Christer Danielsson bekant. Förutom att han är ordförande i Advokatsamfundet har han de senaste dryga tjugofem åren som advokat och skiljeman ägnat sin tid åt just dessa områden. Den erfarenheten finns nu tillgänglig i den digitala handboken Affärsjuridiska avtal. Du hittar den direkt i Zeteo.

Att skriva avtal – så centralt inom juridiken. Och svårt. Förmågan att förutse alla tänkbara scenarier är få förunnad, särskilt om man inte är så rutinerad än. Då är det en god idé att ha andras rutin och erfarenhet att luta sig mot och det är därför Affärsjuridiska avtal finns. Denna digitala handbok är författad av några av Sveriges främsta jurister inom olika områden och allt finns tillgänglig direkt i Zeteo. Här hittar du best practice-klausuler, förhandlingsråd och omfattande kommentarer samlade inom en lång rad områden, exempelvis Aktieägaravtal och Företagsöverlåtelser. Eftersom det är Christer Danielssons specialområden sedan många år, är det han som författat avtal och kommentarer på de här områdena. När det gäller företagsöverlåtelser har också Magnus Forssman medverkat med den del som behandlar due diligence.

Mer än tjugofem års avtalsskrivande till din tjänst

-Jag har skrivit främst med advokater och biträdande jurister som inte arbetar på de allra största byråerna i åtanke. Också bolagsjurister och när det gäller aktieägaravtal, även exempelvis revisorer borde tillhöra dem som har behov av handfast vägledning, säger Christer Danielsson.

Med drygt tjugofem år som transaktionsjurist och skiljeman har Christer sett avtalsskrivandet från olika håll:

-Att under en del av karriären ha förhandlat och skrivit sådana avtal för att under senare del pröva dem ger en ganska allsidig belysning av vilka frågor och problem som dyker upp. Den kunskapen har jag såklart haft stor nytta av när jag arbetat med aktieägaravtal och företagsöverlåtelser i Affärsjuridiska avtal, konstaterar han.

Konkret hjälp på jobbet

Förutom sitt nuvarande ordförandeskap i Advokatsamfundet har Christer också varit ordförande i Swedish Arbitration Association. De senaste femton åren har han dessutom drivit en omfattande kursverksamhet inom sina expertområden.

Christer beskriver sina bidrag till Affärsjuridiska avtal som en handbok i avtalsskrivande med omfattande kommentarer med djup, förklaringar och råd.

-Det här är helt enkelt konkret hjälp i avtalsskrivandet från en som varit med förr, avslutar han.