Skatterättsprofessorn som prioriterar författandet

Av: Filippa Carle Ämne: Våra experter, Författarskapet
2018-03-05

Om man kastar ett öga i förteckningen över skatterättsprofessorn Eleonor Kristofferssons författarskap, inställer sig frågan: Hur hinner hon? Svaret verkar stavas prioriteringar, säga nej och att ha en pålitlig backup på hemmaplan.

I höstas kom den femte upplagan av Mervärdesskatt i teori och praktik där Eleonor Kristoffersson är en av tre författare. Hon har också skrivit en lång rad andra skatterättsliga titlar både på Wolters Kluwer och andra förlag och hennes produktion av artiklar i Svensk Skattetidning måste vara svåröverträffad. Att dessutom vara professor i skatterätt vid Örebro universitet, ha familj och två hundar varav en är en påfallande pigg springer spanielvalp – hur går det till?

— Jag prioriterar skrivandet och lägger en stor del av min forskningstid på det, säger Eleonor.

Hon berättar också att hon ofta skaffat extern finansiering för att frigöra tid från administration och undervisning.

SENJ-e-kurs-Eleonor-KristofferssonNärhet mellan teori och praktik

— Dessutom är jag bra på att säga nej och under flera år har jag haft bra backup då min man tagit huvudansvaret för barnen.

Eleonor undervisar i allt inom skatterätten, men hennes skrivande har i huvudsak handlat om moms, skatteförfarandet och processen. Ett skäl till att hennes val föll på just detta rättsområde var närheten mellan teori och praktik:

— Det är kul när forskningen blir användbar. Det ger mig möjlighet att inte bara 

apsis-160601-kristofferssoncit

finnas inom akademien, utan att också skriva rättsutlåtanden, hålla föredrag och utbildningar och att ibland hjälpa till med argumentationen i en skatteprocess, menar hon.

Goda råd till blivande författare

Till den som funderar på att skriva inom juridiken ger Eleonor rådet att helt enkelt prioritera det. Och att hitta ett bra förlag:

— Jag tycker att det fungerar väldigt bra på Wolters Kluwer, säger Eleonor – utan att ens ha fått frågan.

— Det är smidigt att skriva där och jag får jättebra hjälp. Det gäller också Svensk Skattetidning där det är väldigt smidigt och proffsigt.

Text: Filippa Carle Foto: Magnus Wahman