Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Tryckt eller digitalt? Både och!

Vi vill att du ska kunna ta vara på fördelarna med de digitala möjligheterna – men utan att tappa bort det tryckta ordet. Därför väljer vi att även fortsättningsvis erbjuda våra kunder och uppdragsgivare både digitala tjänster och tryckta böcker.

Digitala texter och tjänster är fantastiska hjälpmedel, både som professionella arbetsredskap och för privata och sociala ändamål. Text tryckt på papper fyller den andra vågskålen genom att gynna en djupare läsförståelse än den man får genom läsning på skärm. Forskare har analyserat studier utförda mellan åren 2000-2017 vilka involverat 170 000 personer*. En av slutsatserna är att text på papper går fortare att läsa och förstå och det gäller i synnerhet informationstexter och om personen som läser har tidspress på sig.

Digital läsning på skärm har på senare år utvecklat våra förmågor att skumläsa och att snabbt hoppa mellan olika texter, med andra ord en ytlig läsning. Det kan emellertid finnas en risk i att vi fastnar i det sättet att läsa, även när vi digitalt ska ta del av en mer komplicerad text*. Alla behöver vi underhålla både förmågan att läsa koncentrerat för att kunna bearbeta texter och sätta dem i ett större sammanhang och förmågan att snabbt ta till oss övergripande information.

Många gånger handlar det om vad läsaren vill uppnå när han eller hon läser en text. Som avsändare av information är det klokt att ha det önskvärda resultatet klart för sig – vad är målet med texten och via vilket medium når den läsare på lämpligaste sätt? Kanske en kombination av text tryckt på papper och i digital form.

I en tid då digital spridning av text och information förespråkas ganska ensidigt som det enda rätta vill vi på avdelningen Offentliga publikationer poängtera att text tryckt på papper fortsätter att vara ett viktigt redskap. I vissa fall är text på papper, som man fysiskt kan ta på, en fördel. Det man också fått fram är att läsförståelsen gynnas av att olika textdokument skiljer sig åt visuellt och taktilt** - varför det är så fortsätter att engagera forskare.*Vargas, Delgado och Salmerón från Universitetet i Valencia, Spanien & Ackerman från Tekniska institutet i Israel.

** Salmerón, Gil, Bråten (2017)