Information avseende Skatteinformation från Wolters Kluwer

Under september månad påbörjar vi, såsom vi tidigare meddelat, överflyttningen av våra kunder från Zeteo till vår helt nya juridiska informationstjänst JUNO. Överflyttningen av samtliga 40 000 användare beräknas ta några veckor. I samband med detta så försvinner den modul i Zeteo som heter ”Skatteinformation från Wolters Kluwer”. Vår nya juridiska informationstjänst JUNO kommer dock även fortsättningsvis, precis som idag i Zeteo Nyheter, att innehålla skattenyheter och skatteartiklar, publicerade av vår egen Nyhetsredaktion.

Om ni som kund på ZETEO önskar fortsatt tillgång till Wolters Kluwers fördjupade Skatteinformation efter övergången från Zeteo till JUNO, går det bra att teckna ett särskilt avtal med Wolters Kluwer. Detta sker enklast genom att kontakta Wolters Kluwer på 031–7751700, knappval 3.

Alla kunder hos Norstedts Juridik som har Skatteinformation från Wolters Kluwer som en del av sitt abonnemang på Zeteo kommer ha tillgång till tjänsten fram till dess att ni flyttas över till JUNO. Om ni skulle ha några frågor med anledning av denna förändring så ber vi er kontakta vår kundservice på 08 – 598 191 90.

Med vänlig hälsning,

Tina Andersson
Ansvarig Kundservice
Norstedts Juridik AB