Laddar...

Till övergripande innehåll för webbplatsen

Privacy Center

Här har du möjlighet att bestämma vilken typ av kommunikation du vill ha från oss i ditt prenumerationscenter.


Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig

Norstedts Juridik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Norstedts Juridik samlar in och behandlar när du använder våra tjänster. Norstedts Juridik behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster till dig som användare.

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR), är du välkommen att kontakta oss på epost support@nj.se.

Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna Dataskyddspolicy. Om vi genomför betydande förändringar kommer vi att meddela dig via våra tjänster eller på annat sätt, så du får möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. För det fall du inte accepterar ändringarna, kan du stänga ditt konto. Din fortsatta användning av våra tjänster efter att vi har offentliggjort eller meddelat dig om våra ändringar av denna policy innebär att du accepterar den uppdaterade Dataskyddspolicyn.

1. De personuppgifter vi samlar in

1.1 Personuppgifter som du tillhandahåller Norstedts Juridik

Registrering

Du tillhandahåller oss uppgifter för att skapa ett konto hos oss.

När du skapar en användarprofil i våra on-line tjänster / digitala tjänster, uppger du ett antal personuppgifter om dig, såsom namn, e-postadress och lösenord.

Professionella intresseområden

Du har möjlighet att välja vilka professionella ämnen du är intresserad av.

1.2 Personuppgifter som din arbetsgivare tillhandahåller Norstedts Juridik

I samband med att din arbetsgivare köper en betaltjänst åt dig som du kan använda i ditt arbete, kan vi behandla personuppgifter om dig.

En arbetsgivare (eller annan fysisk eller juridisk person som köper tjänster för ditt bruk) kan tillhandahålla oss personuppgifter om dig som medarbetare eller underleverantörer som använder dessa tjänster. Vi kan därmed ta del av information om bl.a. ditt arbetsområde, din titel och den IP-adress som du förväntas använda tjänsten ifrån.

1.3 Användning av tjänsterna

Vi loggar dina besök och din användning av våra tjänster.

Vi loggar användardata när du besöker våra hemsidor eller på annat sätt använder våra tjänster, inbegripet app- och annan plattformsteknik, t.ex. när du läser eller klickar på ett dokument eller genomför en sökning. Vi använder inlogg, cookies, enhetsinformation och IP-adresser för att identifiera dig och logga ditt användande av våra tjänster.

1.4 Cookies och annan liknande teknik

Vi samlar in uppgifter med hjälp av cookies och annan liknande teknik.

På vår webbplats samt i våra onlinetjänster används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. För att vår webbplats och onlinetjänster skall fungera optimalt, rekommenderar vi att du accepterar cookies.

1.5 Din enhet

Vi tar emot information från din enhet och nätverk.

När du besöker eller lämnar våra tjänster (inklusive våra plugins eller cookies eller liknande teknik på andra webbplatser), får vi information om webbadressen på både webbplatsen du kom ifrån och webbplatsen du fortsätter till. Vi får också uppgifter om din IP-adress, proxyserver, operativsystem, webbrowser samt tillägg, enhetens ID och funktioner och/eller internetleverantör.

1.6 Övrigt

Vi förbättrar ständigt våra tjänster, vilket innebär att vi löpande får nya uppgifter och skapar nya användningsområden för uppgifterna.

Våra tjänster är dynamiska och vi lanserar ofta nya funktioner, som kan innebära insamling av nya uppgifter om dig. När vi samlar in nya personuppgifter eller använder dina personuppgifter för andra ändamål, kommer vi att meddela dig samt, om det är relevant, även att uppdatera denna Dataskyddspolicy.

2. Hur vi behandlar personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla, stödja, anpassa och utveckla våra tjänster.

Hur vi använder dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder samt hur du använder dessa tjänster. Vi använder uppgifter om dig för att tillhandahålla, underhålla och anpassa våra tjänster samt tillgängliggöra dem på ett sätt som är relevant och användbart för dig.

2.1 Tjänster

Tillgång till våra tjänster.

Vi använder dina inloggningsuppgifter för att bekräfta din identitet och ge dig tillgång till våra tjänster.

2.2 Kommunikation

Vi kan kommunicera med dig via e-post, t.ex. om utbudet av tjänster, säkerhet eller annan liknande kommunikation kring våra tjänster och din användning av våra tjänster. Det kan avse e-post om hur du kan använda tjänsterna, uppdateringar och påminnelser. Du kan alltid ändra dina val för kommunikation. Notera att du inte kan välja bort servicemeddelanden från oss, inbegripet meddelanden om säkerhet och juridiska frågor.

2.3 Marknadsföring

Vi marknadsför våra tjänster till dig och andra.

Vi använder personuppgifter om användaren för att skicka inbjudningar och kommunicera kring våra tjänster, i syfte att främja dem. Information om tjänsteutbudet eller nytt innehåll i de produkter du har tillgång till skickas till dig när det är relevant för din användning av våra tjänster.

2.4 Undersökningar

Vi genomför undersökningar.

Vi och andra företag utför undersökningar genom våra tjänster. Du är inte skyldig att svara på enkäter och du har möjlighet att granska informationen som du anger. Du kan även välja bort inbjudningar till undersökningar.

2.5 Kundtjänst

Vi använder personuppgifter för att hjälpa dig att lösa problem.

Vi använder data (som kan inkludera din kommunikation med oss) som är nödvändig för att undersöka, besvara och hantera klagomål och serviceproblem (t.ex. fel).

2.6 Statistik

Vi använder personuppgifter för att generera dataset.

Vi använder dina personuppgifter för att producera aggregerade dataset, där det inte längre är möjligt att identifiera dig. Till exempel kan vi använda dina uppgifter för att generera statistik om våra användare, deras yrke eller bransch, antalet annonsvisningar som levereras eller klickas på, eller för att ta fram en demografisk fördelning av besökare på en av våra webbplatser.

2.7 Säkerhet och undersökningar

Vi använder personuppgifter för undersökningar, säkerhet och till att förhindra bedrägeri.

Vi använder dina uppgifter (inklusive din kommunikation med oss) om vi anser det nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undersöka eventuella bedrägerier eller andra överträdelser av vårt användaravtal eller denna Dataskyddspolicy och/eller försök till att skada våra medlemmar eller besökare.

3. Hur vi delar personuppgifter med tredje part

3.1 Våra tjänster

Din profil är synlig för din arbetsgivare

Din profil är synlig för din arbetsgivare. Vi ger din arbetsgivare tillgång till information om hur du använder tjänsten som har gjorts tillgänglig för ditt arbete och annan relaterad information. Informationen kan avse de produkter och funktioner du använder och hur ofta du använder dem.

3.2 Arkivering av kommunikation

Kundservice

Din e-postkommunikation med Norstedts Juridiks kundservice arkiveras för eventuella framtida klagomål från dig eller din arbetsgivare.

3.3. Tjänsteleverantörer

Vi kan använda andra parter för att hjälpa oss med våra tjänster.

Vi använder leverantörer för att genomföra underhåll av våra system, dataanalyser, revision, betalningar, bedrägeribekämpning, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda informationen för något annat ändamål.

3.3.2 Fysiska produkter

Norstedts Juridik kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje part för att säkerställa hantering av fysiska produkter.

Vi använder externa parter för att hantera era order, leveranser, fakturering och inkasso för våra fysiska produkter. Personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa hantering av våra fysiska produkter behandlas av våra partners, så som Förlagssystem JAL AB, när du interagerar med vår webshop eller på annat sätt beställer fysiska produkter direkt från Norstedts Juridik.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av tredje part inom Europa och kan överföras till underbiträden nödvändiga för att hantera produkterna, såsom men inte uteslutande logistik.

Norstedts Juridik är ansvarigt för att tillförsäkra att av oss överförda personuppgifter till personuppgiftsbiträde eller underbiträde hanteras i enlighet med Dataskyddsdirektiv och nationella lagar. Tredje part kan också använda de mottagna personuppgifterna för att tillhandahålla support och statisk analys av uppgifterna för att kunna genomföra verksamhetsutveckling, ta fram affärsdata och liknande aktiviteter på en aggregerad nivå.

Tredje part kan även samla in dina personuppgifter när du interagerar med dem direkt. I sådana fall anses Tredje part som självständiga personuppgiftsansvariga, där de själva definierar hur den informationen kan användas. Personuppgiftsansvariga är skyldiga att informera dig om registreringen av personuppgifterna innan registrering kan börja, var personuppgifterna kan förvaras och hur du kan motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter.

3.4 Rättsliga förpliktelser

Vi kan bli tvungna att dela med oss av dina personuppgifter när vi är rättsligt förpliktigade att göra detta, eller om det krävs för att skydda dig, din säkerhet och dina rättigheter.

Det är möjligt att vi behöver dela med oss av dina personuppgifter när det krävs enligt lag, domstolsprocess eller andra rättsliga processer eller om vi har en presumtion att det är nödvändigt att avslöja informationen för att (1) undersöka, förhindra eller vidta åtgärder vid misstanke eller upptäckt av olagliga aktiviteter eller för att hjälpa offentliga myndigheter; (2) uppfylla våra avtal med dig; (3) skydda vår tjänsters säkerhet och/eller integritet. Vi kommer att underrätta våra användare om det rättsliga kravet för delningen av deras personuppgifter, såvida vi inte är rättsligt förhindrade från att göra detta.

3.5 Ägarförändring eller försäljning

Vi kan dela med oss av dina personuppgifter om vårt företag säljs, varvid personuppgifterna kommer att fortsätta behandlas i enlighet med denna Dataskyddspolicy.

Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter som del av en försäljning, fusion eller förändring av ägarstrukturen eller förberedelse för en sådan förändring. En annan organisation som köper upp oss eller en del av vår verksamhet har rätt att fortsätta använda dina personuppgifter, men då endast på ett sätt som överensstämmer med denna Dataskyddspolicy, såvida du inte informeras om något annat.

4. Lagringstider för personuppgifter

4.1. Lagring av personuppgifter

Vi behåller de flesta av dina personuppgifter, så länge som ditt konto är aktivt.

Vi lagrar personuppgifter som du har tillhandahåller Norstedts Juridik i samband med användningen av våra tjänster. I enlighet med vårt användaravtal kommer vi att behålla dina uppgifter i upp till 2 år efter samarbetets slut. Vi kommer dock inte att behålla dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in.

4.2 Stängning av konto

Vi behåller vissa av dina personuppgifter även efter du har stängt ditt konto hos oss.

Vi behåller dina personuppgifter efter att du har stängt ditt konto om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt din begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dig.

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt till tillgång och kontroll av dina personuppgifter

Du kan få tillgång till eller radera dina personuppgifter.

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen.

Du har även i vissa fall rätt att ta del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från Norstedts Juridik till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Vidare har du alltid rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har du rätt att motsätta dig Norstedt Juridiks behandling av dina personuppgifter samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter.

Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som avser direktmarknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandlingen enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter, vänligen kontakta [se punkten 6.4 Kontaktuppgifter] med din begäran.

Om du har klagomål avseende Norstedts Juridiks behandling av dina personuppgifter, har du möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Observera att vi inte kommer att kunna erbjuda våra tjänster om vi inte får behandla de uppgifter som beskrivs i avsnitt 2.

6. Annan viktig information

6.1. Säkerhet

Vi övervakar och försöker förhindra säkerhetsproblem. Du bör använda säkerhetsfunktionerna som finns tillgängliga i våra tjänster.

Säkerhetsåtgärder

Norstedts Juridik har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som skyddar dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller förändring. Dessa åtgärder skyddar också dina personuppgifter från obehörig spridning, röjande, missbruk eller andra behandlingar som strider mot gällande rätt.

Vi övervakar regelbundet våra system för att identifiera möjliga sårbarheter och eventuella angrepp. Vi kan dock inte garantera säkerheten för den information som du skickar till oss.

Det finns ingen garanti för att personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst eller röjande, ändring eller förstörelse trots våra vidtagna fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder.

6.2 Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Behandling av dina personuppgifter sker i syfte att uppfylla Användaravtalet samt för att uppfylla Norstedts Juridiks berättigade intressen.

Norstedts Juridik behandlar personuppgifter som du och/eller din arbetsgivare har tillhandahållet Norstedts Juridik (se avsnitt 1.1 och 1.2) för att uppfylla Användaravtalet.

Norstedts Juridik behandlar de personuppgifter som genereras genom ditt bruk av våra tjänster samt uppgifter som insamlas via cookies samt från din enhet (se avsnitt 1.3, 1.4 och 1.5) med stöd av intresseavvägning som laglig grund, då våra intressen att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina intressen av att vi inte behandlar dina personuppgifter. Våra berättigade intressen är behandling för affärssyften, marknadsföring, IT-säkerhet, kommunikation och utveckling.

6.3 Personuppgiftsöverföring utanför EU/EES

Vi lagrar och använder dina personuppgifter i Sverige och i EU/EES. Vi överför inte dina uppgifter utanför Sverige och EU/EES.

Norstedts Juridik överför inte dina uppgifter utanför Sverige och EU/EES. Våra leverantörer kommer att ha tillgång till dina personuppgifter enligt beskrivningen i avsnitt 3.3.

6.4 Kontaktuppgifter

Har du frågor, synpunkter eller klagomål gällande denna policy, vänligen kontakta oss på support@nj.se