Reklamationer

Har du fått fel produkt eller en produkt som är skadad vid leveransen ska du göra en reklamation till Kundservice per e-post kundservice@nj.se och ange följesedel-/fakturanummer och orsak.

Innan du returnerar något måste du reklamera enligt ovan. Felaktig eller skadad produkt ska returneras enligt våra instruktioner och med returfraktsedel som du fått från oss. Retur får inte ske mot postförskott. Fellevererad eller skadad vara returneras utan fraktkostnad för dig. Kreditfaktura utfärdas till företag efter mottagande av returnerad produkt.

Tvist huruvida varan är felaktig eller skadad kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Läs mer om reklamationer i våra Försäljningsvillkor