Till övergripande innehåll för webbplatsen

Svensk Redovisning

Bakom Svensk Redovisning står BAS-intressenternas Förening vars medlemmar är branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.

Bokserien Svensk Redovisning bildar tillsammans ett komplett och praktiskt inriktat referensbibliotek för dig som arbetar med redovisning i Sverige.

Bokföringsboken och Bokslutsboken är exempel på två unika delar i serien som kompletterar varandra. Nedan ser du alla aktuella titlar i serien.