Till övergripande innehåll för webbplatsen

Svensk Skattetidning

Snygg utanpå. Klok inuti. Svensk Skattetidning har särskilt fokus på det som händer inom näringslivet och finansvärlden. Den ger heltäckande analys och löpande bevakning av skatteområdet som du har oumbärlig nytta av i din yrkesvardag som skattejurist eller ekonom.


Snygg layout ...

Tidningens omslag byter färg från nummer till nummer och har ett bärande grafiskt element i form av den innevarande månadens siffra. Snyggt på väntrumsbordet men framför allt praktiskt. Det går snabbare skilja ett nummer från ett annat, vilket gör det lättare att hitta det du söker.

Prenumerera

... och en kvalificerad redaktionskommitté

Svensk Skattetidnings redaktionskommitté består av kunniga och högt meriterade medlemmar som ständigt strävar efter utveckling. Naturligtvis utan att tidningens traditionella tyngd går förlorad.

Ansvarig utgivare
Isabel Carendi

Huvudredaktörer
Docenten Jan Bjuvberg
Juris doktorn Jari Burmeister

Biträdande redaktör
Skattejuristen Maria Ekström

Skattechefen Johan Fall
Advokaten Cecilia Gunne
Skatterådgivaren Frida Haglund
Skatterådgivaren Mikael Hall
Justitierådet Margit Knutsson
Professor Jérôme Monsenego
Rådmannen David Wahren
Departementsrådet Ingela Willfors
Justitiesekreteraren Birgitta Fors Almassidou
Skatterådgivaren Susann Lundström
Föredraganden vid skatterättsnämndens kansli Erika Örbom (Redaktör för skatterättsnämndens förhandsbesked m.m.)