Till övergripande innehåll för webbplatsen

Svensk Skattetidning

Snygg utanpå, klok inuti. Svensk Skattetidning har särskilt fokus på det som händer inom näringslivet och finansvärlden. Den ger heltäckande analys och löpande bevakning av skatteområdet som du har oumbärlig nytta av i din yrkesvardag som skattejurist eller ekonom.

Läs mer om tidskriften

Fokus på näringsliv och finansmarknaden

Kvalificerade författare belyser alla de aktuella skattefrågorna, inte minst internationella, i ingående artiklar. Ändringar i lagstiftningen och de viktigaste rättsfallen från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden följs upp och kommenteras fortlöpande. Skatteområdet inom EU bevakas regelbundet, liksom ny litteratur.

Tryckt eller digital - du väljer

Svensk Skattetidning har funnits i över 75 år och kommer ut med sex nummer per år. Den finns även tillgänglig som digital upplaga i JUNO, Norstedts Juridiks digitala informationstjänst, där allt innehåll är praktiskt sökbart.

Snygg layout

Tidningens omslag byter färg från nummer till nummer och har ett bärande grafiskt element i form av den innevarande månadens siffra. Snyggt på väntrumsbordet men framför allt praktiskt. Det går snabbare skilja ett nummer från ett annat, vilket gör det lättare att hitta det du söker.

En kvalificerad redaktionskommitté

Svensk Skattetidnings redaktionskommitté består av kunniga och högt meriterade medlemmar som ständigt strävar efter utveckling. Naturligtvis utan att tidningens traditionella tyngd går förlorad.

Ansvarig utgivare

Isabel Carendi

Huvudredaktörer

Docenten Jan Bjuvberg

Juris doktorn Jari Burmeister

Biträdande redaktör

Maria Ekström

Redaktionskommittén

Skattechefen Johan Fall

Professor Jérôme Monsenego

Skatterådgivaren Susann Lundström

Advokaten Cecilia Gunne

Rådmannen David Wahren

Professor Eleonor Kristoffersson

Skatterådgivaren Frida Haglund

Departementsrådet Ingela Willfors

Föredraganden vid skatterättsnämndens kansli Erika Örbom (Redaktör för skatterättsnämndens förhandsbesked m.m.)

Justitierådet Margit Knutsson

Justitiesekreteraren Lena Åberg