Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Kurs i kommersiell entreprenadjuridik 1 (2 dagar)
03/05 Stockholm

Kommersiell entreprenadjuridik 1 (2 dagar)

Välkommen till en tvådagarskurs om kommersiell entreprenadjuridik där Lennart Åhl och Peter Degerfeldt belyser de olika regelsystem som är tillämpliga vid skilda entreprenadformer och vid upphandling av konsult. 
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Kurs
Kommersiell Entreprenadjuridik 1, 2 dgr
Ämnesområde
Fastighetsrätt, miljö och samhälle
Föreläsare
Lennart Åhl, Peter Degerfeldt
Kurstimmar
13 h

Kursbeskrivning

Kursen är en grundkurs i kommersiell entreprenadjuridik (konsumententreprenader behandlas inte på denna kurs). Kursen ger en grundlig genomgång av byggbranschens olika standardavtal och vissa andra grundläggande juridiska begrepp som används inom byggbranschen. Du får en genomgång av i stort sett allt som sker i hela byggbranschens ”avtalspaket”, alltifrån upphandling av konsult till inköp av byggvaror. Du som deltar kommer att få en förståelse och inblick i bakgrunden till de av parterna framförhandlade avtalsvillkoren och fördelning av risker och bevisbörda.

I kursmaterialet ingår även läroboken ”Entreprenadrätt – en introduktion till AB 04

Kursen behandlar bland annat:

 • Översikt över byggbranschens standardavtal och vissa begrepp
 • Rättigheter och skyldigheter enligt AB/ABT
 • ABK 09
 • Innehållet i ABM 07, AB-U och ABT-U 07
Kurs i Kommersiell entreprenadjuridik

Kommersiell Entreprenadjuridik 2 - fördjupning

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor, framförallt advokater, jurister i allmänhet, bolagsjurister och jurister inom stat och kommun. Det är en fördel att ha någon kännedom om standardavtalen AB och ABT.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ombud och konsulter som arbetar med entreprenadrättsliga frågor som advokater, bolagsjurister, jurister inom stat och kommun, projekt- och byggledare, fristående konsulter, ansvariga för upphandlingsfrågor med fler.

Föreläsare

Lennart Åhl

Lennart Åhl

Lennart Åhl är advokat och delägare i advokatfirman W & Ö. Han har lång erfarenhet av entreprenadrättsliga frågor och arbetar uteslutande med frågeställningar, rådgivning och tvister med anknytning till byggbranschen och standardavtalen.

Han är en erfaren föredragshållare inom ämnesområdet för såväl andra jurister som aktörerna inom byggbranschen och är en mycket uppskattad kursledare.

Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt

Peter Degerfeldt är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå. Han har sedan 2003 varit verksam på advokatbyrå och är sedan 2006 ledamot av advokatsamfundet. Peter Degerfeldts kompetens och inriktning är entreprenad- och konsulträtt.

Inom detta område biträder han vid kontraktsförhandlingar, tvister etc. Peter Degerfeldt är ofta anlitad som föreläsare och medverkar regelbundet i olika tidskrifter och är publicerad läroboksförfattare inom entreprenad- och konsulträtt.

Peter Degerfeldt är även anlitad som skiljeman i entreprenadtvister.

Omdömen

"Mycket bra och intressant, kunniga och trevliga föreläsare som blandar teori med praktiska exempel och tyckande."
Fredrik
Advokat
"En bra kurs som ger en större inblick i regelverken på två dagar än man kan tänka sig."
George
Entreprenadupphandlare

Kursprogram

DAG 1

08:30 - 09:00
Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:30
Inledning och bakgrund till byggbranschens avtalssystem
09:30 - 10:30

Entreprenadrätt AB 04 | Del 1

 • Entreprenadformer
 • Ersättningsformer
 • Åtagandets omfattning
 • Ändringar och tilläggsarbeten
 • Organisation
 • Tider
10:30-10:45
Kaffepaus
10:45 - 12:00
Entreprenadrätt AB 04 | Del 1 (fortsättning)
12:00-13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Övningsuppgifter AB 04
14:00 - 15:00

Entreprenadrätt AB 04 | Del 2

 • Ansvar
 • Ekonomi
 • Besiktning

ABT 06

 • Inledning
 • Totalentreprenadens särart
 • Åtagande och ansvar
Gemensam genomgång av hävning och tvistefrågor enligt AB/ABT
15:00 - 15:15
Kaffepaus
15:15 - 16:30
Entreprenadrätt AB 04 | Del 2 (fortsättning)
16:30
Dagen avslutas

DAG 2

08:15 - 08:30
Kaffe och smörgås
08:30 - 10:00

Konsultupphandlingen; ABK 09

 • Åtagandet
 • Organisation
 • Ansvar
 • Ersättning/nyttjanderätt
10:00 - 10:15
Kaffepaus
10:15 - 12:00
Konsultupphandlingen; ABK 09 (fortsättning)
12:00-13:00
Lunch
13:00 - 14:00
Övningsuppgifter ABK 09
14:10 - 14:30

Underentreprenadavtal

 • AB-U och ABT-U 07
14:30 - 14:45
Kaffepaus
14:45 - 16:30

Köp av varor

 • ABM 07
16:30
Frågestund och avslutning
Skriv ut

Allmän information

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch samt fika. I kursmaterialet ingår även läroboken "Entreprenadrätt - en introduktion till AB 04". entreprenadratt-en-introduktion-till-ab-04

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 13 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Tillfälliga avbokningsregler

Just nu erbjuder vi kostnadsfria avbokningar t.o.m. 10 dagar innan kurstillfället. Du kan därför känna dig trygg med att säkra din kursplats redan idag och senare kunna av- eller omboka om situationen skulle kräva det. Möjlighet finns att överlåta sin kursplats till annan deltagare och ska då meddelas senast dagen innan kursen. Vid avbokning inom 10 dagar till kursstart är beställaren istället skyldig att stå för 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse görs till utbildning@nj.se