Till övergripande innehåll för webbplatsen
Tillbaka
Tvistlösningsstrategier-i-entreprenadavtal-1000x520

Tvistlösningsstrategier i entreprenadavtal

Entreprenads- och tvistlösningsexperter Erik Wernberg, Anders Ingvarson och Mattias Göransson lär dig navigera tvistlösningsformer och på ett strategiskt sätt anpassa tvistlösningsvillkor i entreprenadavtal. Välkommen!
Processrätt
Frukostseminarium
Tvistlösningsstrategier i entreprenadavtal
Ämnesområde
Processrätt
Föreläsare
Anders Ingvarson, Evelina Wahlström, Mattias Göransson
Kurstimmar
3h

Kursbeskrivning

Tvistlösningsbestämmelser i entreprenadavtal skrivs ofta med hänvisning till standardvillkor och är sällan föremål för förhandling. Kursen syftar till att väcka strategitanke och utveckla deltagarnas kunskaper om tvistlösningsverktygs fördelar, nackdelar och lämplighet i konkreta situationer och projekt. Förmåga att navigera och anpassa tvistlösningsvillkor är särskilt viktig både vid avtalsingående men också vid uppkommen tvist.

Seminariet behandlar bland annat:

  • Tvistlösningsalternativ enl. AB04 och ABT06
  • Problematiken i AB/ABT om blandad kompetens
  • Institutionella skiljedomsregler
  • SCC Express Dispute Assessment Rules

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och bolagsjurister.

Föreläsare

Anders Ingvarson

Anders Ingvarson

Anders Ingvarson är advokat och delägare, och delar ordförandeskapet i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning. Han ingår även i Mannheimer Swartlings grupp för Infrastruktur och entreprenad. Anders arbetar med tvister och projekt över hela Sverige och även internationellt. Hans rådgivning rör tvister och projekt avseende infrastrukturprojekt, bygg- och anläggningsentreprenader, anläggningar inom industrin och andra projekt och tvister med industriella eller tekniska inslag. Han är även verksam vid Affärsrättsligt centrum...

Evelina Wahlström

Evelina Wahlström

Evelina T. Wahlström har arbetat på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut sedan 2012 och är en av fyra handläggande jurister. Förutom administration av skiljeförfaranden ansvarar hon även för Handelskammarens deponeringstjänst.

Innan Skiljedomsinstitutet arbetade Evelina på Svea Hovrätt och har innan dess erfarenhet från både försäkrings- och läkemedelsbranschen.

Evelina är sedan 2020 styrelseledamot i Young Arbitrators Sweden (YAS), en förening för unga utövare (45 år och yngre) inom området skiljeförfarande och kommersiella...

Mattias Göransson

Mattias Göransson

Mattias Göransson är advokat och partner på Mannheimer Swartling advokatbyrå. Han har varit verksam över 20 år i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp, och har under åren arbetat med alla typer av tvister, inklusive entreprenad. Mattias Göransson var ordförande i den arbetsgrupp som tog fram underlaget till SCC Express.

Kursprogram

Från 08:30 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 08:55 | Insläpp för deltagare på distans

09:00-12:00

Vi behandlar bland annat följande punkter:

  • Tvistlösningsalternativ enl. AB04 och ABT06
  • Problematiken i AB/ABT om blandad kompetens
  • Institutionella skiljedomsregler
  • SCC Express Dispute Assessment Rules
Skriv ut

Allmän information

Sista bokningsdag

Sista bokningsdag är alltid 10 dagar innan kurstillfället.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag när bokningen är accepterad och bekräftelse skickats på att deltagaren antagits på kursen.

Betalning

Fakturan sänds till den faktureringsmailadress som vi har på ditt kundkort alternativt via Svefaktura om en sådan koppling är gjord sedan tidigare. Om du deltar från ett bolag som inte tidigare angett en faktureringsmailadress eller bildat en koppling med oss sänds fakturan till dig som kursdeltagare, om inget annat anges av dig.

Allmänna villkor

Gå till allmänna villkor här

Kursen tas fram i samarbete med SCC 
 SCC Logo

 

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar dokumentation och intyg. Kaffe och smörgås, lunch och fika ingår vid deltagande på plats i Stockholm.

Kurstimmar

Kursen följer Advokatsamfundets riktlinjer avseende professionell fortbildning av advokater och omfattar 3 kurstimmar. Intyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Avbokningsregler

Norstedts Juridik har fri avbokning av kurser t.o.m. trettio (30) dagar före kursstart. Vid avbokning mellan trettio (30) och fjorton (14) dagar före kursstart, ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 50 % av kursavgiften. Vid avbokning mindre än fjorton (14) dagar före kursstart ska beställaren ersätta Norstedts Juridik med 100 % av kursavgiften.

Avbokning eller överlåtelse ska alltid ske skriftligt till utbildning@nj.se