MEDIUM

Väljs i en dropdown-lista. Medium är den bredaste parametern i det du kommer att definiera, här väljer du mellan t ex social, e-mail eller banner.

 

KANAL

Väljs i en dropdown-lista. Kanalen är det ställe där länken faktiskt kommer att bo. Detta kan vara en hemsida, ett socialt medium eller kanske ett nyhetsbrev hos någon av våra samarbetspartners.

 

OMRÅDE

Väljs i en dropdown-lista. Här väljer du vilket område eller vilken produkt som länken gäller

 

KAMPANJ

Anges i fritext. Den här parametern ska tydliggöra i första hand produkten/tjänsten som marknadsförs och sedan aktiviteten som genomförs, om det är relevant. Det ska vara intuitivt och enkelt att förstå och att leta efter i GAs rapportering.

Om du vill skriva flera begrepp efter varandra, sätt bindestreck mellan orden.

 

CONTENT

Anges i fritext. Detta fält används för att beskriva det faktiska innehållet i det du vill spåra.

Om du vill spåra en banner så skulle parametern ex. kunna vara storleken och en beskrivning av bilden (t ex: 600x200-kaffekoppar). Det kan också vara användbart att ange placering om man vill tracka trafiken mellan samma banner men som sitter på två olika ställen i ett epostutskick (t ex: 600x200-kaffekoppar-header)

 


 

EXEMPEL #1

Vi ska köra en sommarkampanj via e-post där vi erbjuder kunderna att köpa ”Avtalsguiden” till ett billigare pris per användare. I e-postutskicket så länkar vi bannern till en landningssida på vår webb som vi vill kunna spåra via Google Analytics.

Medium: Email
Kanal: Hubspot Email
Område: avtal
Kampanj: sommar2019
Content: banner-kampanjsida
URL: www.nj.se/avtalsguiden-sommar2019

Resultat: http://www.nj.se/avtalsguiden-sommar2019?utm_campaign=avtal-sommar2019&utm_content=banner-kampanjsida&utm_medium=email&utm_source=hs_email

 


 

EXEMPEL #2

Inför lansering/migrering av användare till vår nya plattform JUNO så vill vi börja kommunicera om varumärket på vår Facebook-sida för att börja bygga kännedom och generellt arbeta med PR. Innehållet sponsras för att nå maximalt med användare.

Medium: Social paid
Kanal: Facebook
Område: juno-core
Kampanj: pr
Content: 1062-experter
URL: www.nj.se/juno

Resultat: http://www.nj.se/juno?utm_campaign=juno-core-pr&utm_content=1062-experter&utm_medium=paid-social&utm_source=facebook