Hur går det till att ta fram en ny bok?

Förläggaren är huvudansvarig för våra bokproduktioner. Hans eller hennes grundläggande uppgift är att se till att nya titlar når bokhandeln och vid behov publiceras i digitala medier.

Bli författare?

Varifrån kommer idén till en ny bok?

En ny bok kan komma till på olika sätt. Oftast tar våra förläggare, alla med sitt eget specialområde, initiativet. Lag­ändringar eller ny praxis är givetvis också naturliga och vanliga startskott för nya utgivningar. Påstötningar kan även komma från jurister som anser sig sakna visst material. Men det händer också att författare levererar färdiga manus eller har en idé till en ny bok.

Nästa steg i arbetet är att hitta tänkbara författare, såvida vi inte redan har en etablerad kontakt. Vi försöker alltid att identifiera de ledande på området och kontaktar dem med en förfrågan.

Produktionsprocessen

Redaktören har det övergripande ansvaret för bokens struktur och språk och arbetar nära författaren. Författare och redaktör står i regelbunden kontakt under hela produktionen, som kan pågå i allt från ett par månader upp till ett år. Idéer bollas och diskussioner förs om detaljer och helhet.

Om boken har flera författare ser redaktören till att olika avsnitt och språkliga stilar synkroniseras. Många av våra förfat­tare är mycket erfarna och deras texter behöver inte mycket redigering. Kraven på ett korrekt språk är förstås höga, men det finns trots det mycket utrymme för personlig stil. Redaktören ansvarar även för bokens omslag och baksidestext i samråd med författaren.

Författarrummet

Idag jobbar fler och fler av våra författare i vårt digitala författarrum. Där kan man på ett strukturerat och interaktivt sätt arbeta med sin produktion. Här samlar vi allt material som rör produktionen av ett verk, exempelvis förlagsavtal, manus, korrektur, författarpresentationer med mera. Vi jobbar kontinuerligt med kvalitetssäkring av vår produktionsprocess och det nylanserade författarrummet är en del i den utvecklingen.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Då vill vi gärna att du kontaktar oss. Hör av dig till Stefan Martell, chef produktutveckling, för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik. 

Kontakta Stefan Martell

Våra medarbetare


Stefan Martell
Förlag
Annette Embretsen
David Kinell
Helena Viridén
Isabel Carendi
Joakim Vanner
Johanna Rönnberg
Lena Linnell
Love Ingvar
Maria Telliskivi
Mette Strand