Hur går det till att ta fram en ny bok?

Förläggaren är huvudansvarig för våra bokproduktioner. Hans eller hennes grundläggande uppgift är att se till att nya titlar når bokhandeln och vid behov publiceras i digitala medier.

Bli författare

Varifrån kommer idén till en ny bok?

En ny bok kan komma till på olika sätt. Oftast tar våra förläggare, alla med sitt eget specialområde, initiativet. Lag­ändringar eller ny praxis är givetvis också naturliga och vanliga startskott för nya utgivningar. Påstötningar kan även komma från jurister som anser sig sakna visst material. Men det händer också att författare levererar färdiga manus eller har en idé till en ny bok.

Nästa steg i arbetet är att hitta tänkbara författare, såvida vi inte redan har en etablerad kontakt. Vi försöker alltid att identifiera de ledande på området och kontaktar dem med en förfrågan.

Produktionsprocessen

Redaktören har det övergripande ansvaret för bokens struktur och språk och arbetar nära författaren. Författare och redaktör står i regelbunden kontakt under hela produktionen, som kan pågå i allt från ett par månader upp till ett år. Idéer bollas och diskussioner förs om detaljer och helhet.

Om boken har flera författare ser redaktören till att olika avsnitt och språkliga stilar synkroniseras. Många av våra förfat­tare är mycket erfarna och deras texter behöver inte mycket redigering. Kraven på ett korrekt språk är förstås höga, men det finns trots det mycket utrymme för personlig stil. Redaktören ansvarar även för bokens omslag och baksidestext i samråd med författaren.

Bli författare

Har du juridiska expertkunskaper? Har du en idé till en bok eller saknar du någon bok i vårt sortiment? Eller du intresserad av att skapa eller medverka i en helt annan typ av produkt? Då vill vi att du kontaktar oss. Hör av dig till utgivningschef David Kinell för att komma i kontakt med rätt person inom Norstedts Juridik.

KONTAKTA DAVID KINELL

Våra förläggare och produktutvecklare


Annette Embretsen
Socialrätt, familjerätt, hälso- och sjukvård
David Kinell
Allmän rättslära, ämnesövergripande introduktion
Frida Sivervall
Utbildning (skola), kommunalrätt, förvaltningsrätt, medborgarskaps- och utlänningslagstiftning, kultur
Helena Viridén
Immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrätt, offentlig upphandling, näringsrätt, bank- och finansmarknadsrätt, transport och kommunikation
Isabel Carendi
Skatterätt, redovisning och revision, insolvensrätt, utrikeshandelsrätt och tullagstiftning
Joakim Vanner
Fastighetsrätt, arbetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt, jordbruk, jakt och fiske
Johanna Rönnberg
Straffrätt, ordning och säkerhet (inkl. polis), processrätt
Maria Telliskivi
Sveriges Rikes Lag (alla rättsområden)
Mette Strand
Förmögenhetsrätt, ersättningsrätt, försäkringsrätt, associationsrätt
Petra Franzén
EU-rätt, statsrätt, försvar, folkrätt