Till övergripande innehåll för webbplatsen

Framtidens jurist

Nu lanserar vi branschrapporten Framtidens jurist.
Ladda ner rapporten och får koll på juristbranschens framtidsfrågor.

Läs pressreleasen här.


"Framtidens jurist 2020 presenterar intressanta siffror, åsikter och påståenden från och om vår bransch och människorna som verkar i den. Vi hoppas att rapporten kan fungera som källa för inspiration och en språngbräda – hur vill vi att framtiden ska se ut, vad behöver vi fokusera på, och vilka utmaningar behöver vi överkomma?”,
Alexandra Åquist, VD Norstedts Juridik

”Branschen måste tänka nytt, och hitta nya sätt att arbeta för att kombinera familjeliv och karriär. Redan idag tappar byråerna skickliga och kompetenta medarbetare pga att de inte tänker nytt. Det är dags att branschen tänker om!

- Respondent, Framtidens jurist

”Rapporten visar tydligt att mjukare värden som arbetsvillkor och ledarskap är på frammarsch. Arbetsgivare som vill attrahera och behålla de skickligaste juristerna måste se över vad de kan erbjuda när den karriärstegen blir mindre attraktiv”, Alexandra Åquist, VD Norstedts Juridik.