Till övergripande innehåll för webbplatsen

NU 20% rabatt på utvald litteratur för dig som är FSS-medlem!

Tre utvalda titlar - aktuella för dig som är beslutsfattare inom socialtjänsten. De håller dig uppdaterad om de bestämmelser som gäller inom ditt ämnesområde och hjälper dig fatta bättre beslut snabbare.

20% rabatt när du anger kod FSS2019 i kassan.
(Erbjudandet gäller tom den 31 december och enbart för dig som är medlem i FSS.)

Socialtjänstens insatser för barn och unga

Socialtjänstens insatser för barn och ungaBoken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga. Den ger en introduktion och är ett komplement till annan facklitteratur och Socialstyrelsens handböcker. Boken behandlar vård och stöd till barn och unga utifrån socialtjänstens ansvar och uppgifter i samverkan med andra aktörer.

Författare: Tomas Törnqvist, Carl-Gustaf Tryblom


Nu 20% rabatt ange kod FSS2019 i kassan.
Läs mer och beställ

LSS-boken beskriver en svår lag att tillämpa

LSS-boken"LSS-boken" är tänkt som ett stöd åt yrkesverksamma som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen.

Läs intervjun om LSS med författarna Ellinor Englund och Ylva Lindblom

Nu 20% rabatt ange kod FSS2019 i kassan.
Läs mer och beställ

Nya sociallagarna

Nya sociallagarna"Nya sociallagarna" ger en komplett redovisning med utförliga kommantarer av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på. Vidare beskrivs i valda delar ytterligare central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Författare: Sigvard Holstad och Per Holstad

Nu 20% rabatt ange kod FSS2019 i kassan.
Läs mer och beställ