Till övergripande innehåll för webbplatsen

Insolvensrättslig Tidskrift

Ta del av aktuella insolvensrättsliga frågor med Insolvensrättslig Tidskrift. Tidskriften utkommer fyra gånger per år och finns tillgänglig digitalt via juridiska informationstjänsten JUNO.
Läs en artikel ur tidskriften

Marie Karlsson-Tuula

Ansvarig utgivare av Insolvensrättslig Tidskrift

Marie Karlsson-Tuula

Marie Karlsson Tuula är Juris doktor och Professor i civilrätt vid Karlstads universitet. Forskare inom insolvensrätt och central förmögenhetsrätt och författare till ett flertal verk på området. Ansvarig för bildandet av Akademien för Insolvensrätt vid Karlstads universitet samt initiativtagare till inrättandet av Insolvensrättslig tidskrift, InraTi. Marie är ansvarig för flera högre kurser i juridik på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetar som adjungerad ledamot i Hovrätten för Västra Sverige. Hon har även arbetat som polischef under flera år och varit extra åklagare. Utöver detta innehar hon flera expertuppdrag och skriver fortlöpande rättsutlåtande såväl i civil- som straffrätt. Fr.o.m. den 1 januari är hon ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för rättsvetenskap och filosofi.

Läs mer