Nu finns Insolvensrättslig Tidskrift i Zeteo!

Av: Norstedts Juridik Ämne: Utgivning, Zeteo 2018-09-18

I oktober 2016 kom det första numret av Insolvensrättslig Tidskrift ut. Initiativtagare till den, liksom till Akademien för insolvensrätt vid Karlstads universitet, är professor Marie Karlsson-Tuula, som menar att insolvensrätt är så mycket mer än konkurser och företagsrekonstruktioner. Nu finns hela utgivningen i Zeteo hos Norstedts Juridik.

Rättsfall, debatt, litteratur och nyheter – det är rubrikerna i Insolvensrättslig Tidskrift som också lystrar till förkortningen InraTi och som numera finns att tillgå i Zeteo hos Norstedts Juridik. Tidskriften startades av advokaten Rolf Åbjörnsson och civilrättsprofessorn Marie Karlsson-Tuula som är verksam vid Karlstads universitet och gästprofessor i Örebro och det är också de som tagit initiativet till Akademien för insolvensrätt vid Karlstads universitet.

senj-expert-maria-karlsson-tuulaInraTi har rönt internationell uppmärksamhet och finns – förutom i Zeteo – tillgänglig i flera databaser för vetenskapliga artiklar.

Rättsområde som gränsar till mycket

-Insolvensrätt är ett rättsområde som är så mycket större än bara konkurser och företagsrekonstruktioner. Arbetsrätt, avtalsrätt, köprätt och ekobrott är bara några av disciplinerna som blir aktuella i sammanhanget, menar Marie Karlsson-Tuula.

Förutom att bredda ämnet har InraTi också ett tvärvetenskapligt anslag. Här skriver jurister och ekonomer tillsammans, berättar Marie.

Roligt att finnas med i Zeteo
Det har varit mycket arbete med att sjösätta detta ambitiösa projekt, men så här ett par år senare är Marie nöjd:

-Det har gått bra och nu är det verkligen roligt och lite överraskande att vi får ansluta till den förnämliga samling som Zeteo är.

Läs mer om Insolvensrättslig Tidskrift

Läs en hel artikel ur tidskriften - Skälig tid kan ge oskälig förmån