Börsrätt

Relevant lagstiftning inom börs- och finansrätt samlat på ett och samma ställe tillsammans med avgöranden från börser och MTF:er, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt en komplett samling relevanta vägledningar och policyer. Tjänsten omfattar även löpande nyhetsbrev samt övrigt för området relevant material.

Komplett regelverk för börsbolag och deras rådgivare

JUNO innehåller regelverk och avgöranden från börser och MTF:er, Aktiemarknadsnämndens uttalanden samt en komplett samling relevanta vägledningar och policyer. JUNO samlar också relaterade dokument såsom direktiv och författningar som berör aktiemarknaden, offentliga uppköp samt bolagsstyrning både nationellt och på EU-nivå. Allt finns på ett och samma ställe, och allt är sökbart.