Hänvisningar till rättsdatabasen JUNO

De nya rekommendationerna för hänvisningar till innehåll i rättsdatabasen JUNO gäller framåtriktat. Det gamla sättet att hänvisa kommer således att leva kvar parallellt i hänvisningar som gjorts tidigare.