Litteratur i JUNO

Med över 600 titlar har JUNO otvivelaktigt Sveriges idag största digitala samling av juridisk litteratur. Utöver Norstedts Juridiks klassiska lagkommentarer i det Gula respektive Blå Biblioteket publiceras årligen mer än 100 övriga juridiska titlar i tjänsten samt litteratur från andra förlag som Karnov, Iustus, Studentlitteratur, Sanoma, Björn Lundén och Liber.

En växande digital litteraturskatt

Idag ses över 450 e-böcker samlade i tjänsten och årligen tillförs en omfattande mängd publikationer i form av både ny utgivning, nya upplagor och digitala uppdateringar. För att kunna erbjuda all den information du som jurist behöver inkluderar vi även relevant utgivning från ett flertal externa förlag.


Rättsområden

Litteraturen delas in i följande rättsområden:

 • Arbetsrätt
 • Associationsrätt
 • Bank- och finansmarknadsrätt
 • Ekobrott
 • Entreprenadrätt
 • Ersättningsrätt
 • EU-rätt
 • Familjerätt
 • Fastighetsrätt
 • Företagsbeskattning
 • Förmögenhetsrätt
 • Förmögenshetsrätt
 • Försäkringsrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Har utgått ur Zeteo
 • Hälso och sjukvård
 • Immaterialrätt
 • Insolvensrätt
 • Internatinell skatterätt
 • Internationell beskattning
 • Internationell rätt och folkrätt
 • Internationell skatterätt
 • Jakt och fiske
 • Jordbruk
 • Kommunalrätt
 • Konkurrens- och marknadsrätt
 • Kultur
 • Medborgarskap och utlänningslagstiftning
 • Mervärdesskatt
 • Miljörätt
 • Näringsrätt
 • Offentlig upphandling
 • Ordning och säkerhet
 • Personbeskattning
 • Processrätt
 • Punktskatt
 • Redovisning och revision
 • Redovisning och revision
 • Referensverk
 • Skatterätt
 • Skatterätt
 • Skattetillägg och förfarande
 • Skattetillägg och skatteförfarande
 • Skiljedom
 • Sociala avgifter
 • Socialrätt
 • Statsrätt
 • Straffrätt
 • Straffrätt Ekobrott
 • Transport och kommunikation
 • Utbildning
 • Utrikeshandelsrätt och tullagstiftning