Svensk Juriststämma bjuder in till debatt om organiserad brottslighet

Av: Caroline Wiroth
2020-02-19

Kampen mot den organiserade brottsligheten debatteras häftigt och regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten, det så kallade 34-punktsprogrammet, omfattar åtgärder på både kort och lång sikt, nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande arbete. Dialogen i media är stundtals vass och antalet föreslagna lösningar många - ämnet berör!

Det är en av anledningarna till att huvuddebatten på Svensk Juriststämma 2020 (21-22 april) vigts åt kampen mot den organiserade brottsligheten. I debatten, som modereras av Margit Silberstein, möts bland annat Morgan Johansson (Justitie- och migrationsminister), Mats Löfving (Chef på nationella operativa avdelningen, NOA), Johan Forsell (Rättspolitisk talesperson Moderaterna), Amir Rostami (Fi. Dr i sociologi, Stockholms Universitet), Petra Lundh (Riksåklagare) och Christina Gellerbrant Hagberg (Myndighetschef Rikskronofogden) samt Generaldirektören på Kriminalvården.

Margit Silberstein”Kriminalitet, kampen mot det grova våldet, lag och ordning har länge legat i topp när människor listar de viktigaste samhällsproblemen. Samtliga partier är överens om att brottsligheten måste bekämpas, men hur ska det gå till? Det är där debatten är som hetast, säger Margit Silberstein, journalist, krönikör och moderator.

Svensk Juriststämma 2020 redogör dessutom för Brottsförebyggande rådets (Brås) forskning om organiserad brottslighet. Daniel Vesterhav, Chef för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brå och Niclas Andersson, lokalpolisområdeschef för Järvaområdet presenterar passet Polisens bekämpande av gängkriminalitet - hur ser verkligheten ut?.

”Svensk Juriststämma är det forum där samhällsutmaningar debatteras med en tydlig juridisk infallsvinkel och vi är stolta över att kunna presentera ett mycket brett program. Stämma är en unik mötesplats i Sverige där vi under samma tak samlar representanter från Sveriges riksdag, myndigheter och rättsväsendet – det leder till heta debatter och många intressanta insikter”, säger Selcuk Unlu, programansvarig Svensk Juriststämma.

Programpunkter i urval

 • Huvuddebatt: Kampen mot den organiserade brottsligheten
  Medverkande: Morgan Johansson, Mats Löfving, Johan Forsell, Amir Rostami, Petra Lundh med fler
 • Aktuella avgöranden från Högsta domstolen
  Talare: Anders Eka
 • Panelsamtal: Nu är barnkonventionen lag
  Medverkande: Maria Grahn-Farley med fler
 • Panelsamtal: GDPR 2 år senare - var paniken befogad
  Medverkande:  Daniel Westman med fler
 • Kommunal domstolstrots - det kommunala självstyret
  Talare: Ulrik von Essen
 • Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen
  Talare: Thomas Bull
 • Talare: Thomas Bull

Om Svensk Juriststämma
Svensk Juriststämma är ett av Sveriges största rättspolitiska forum och presenteras av Norstedts Juridik och VJS. Stämman redogör för den senaste rättsutvecklingen och debatterar ny lagstiftning. Under två heldagar arrangeras över 20 seminarium med representanter från Sveriges riksdag, myndigheter och rättsväsendet. Svensk Juriststämma organiseras vartannat år och har ett deltagarantal på över 300. Personer från bland annat Sveriges domstolar, åklagarkammare, myndigheter, kommuner och advokatbyråer deltar.

För intervjuer med talare eller debattörer, vänligen kontakta:
Caroline Wiroth, PR and Communications Manager
Telefon: +46 72 271 6009
E-post: caroline.wiroth@nj.se

För mer information om Svensk Jurisstämma
Caroline Wiroth, PR and Communications Manager
Telefon: +46 72 271 6009
E-post: caroline.wiroth@nj.se

Om Norstedts Juridik
Norstedts Juridik är marknadsledande utgivare och leverantör av juridiska tjänster med rötter 150 år tillbaka i tiden. Företagets digitala informationstjänst, JUNO, används av Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner. Norstedts Juridik erbjuder juridisk fortbildning och är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket och Lexino, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen.

Norstedts Juridik är en del av Karnov Group.