Svensk Juriststämma - Debatt kring särskilt utsatta områden

Av: Norstedts Juridik Ämne: Svensk Juriststämma 2018-03-23

Vilka åtgärder krävs för att komma tillrätta med problemen i särskilt utsatta områden? Hur motverkar man kriminalitet och social marginalisering? Hur kan man vända utvecklingen?  Sådana högaktuella frågor debatterades av högprofilerade politiker och representanter för rättsväsendet under Svensk Juriststämma 2018.

Särskilt utsatta områden var temat för debatt på juriststämman mellan Justitieminister Morgan Johansson, Centerns partiledare Annie Lööf, Moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé, Riksåklagare Anders Perklev och chefen för Nationella operativa avdelningen Mats Löfving.  

Debatten påkallar ett särskilt intresse i ljuset av att väljarna anser att Lag och ordning är den allra viktigaste frågan inför valet i september, före invandringen och sjukvården, enligt en nyligen publicerad undersökning som Demoskop har gjort.

Justitieminister Morgan Johansson lyfter i sitt inledningsanförande upp den kraftsamling som polis och åklagare gör i utsatta områden, i städer som Malmö, Stockholm, Göteborg och Södertälje – där man lyckats trycka tillbaka ett stort kriminellt nätverk. Enligt Morgan Johansson behöver poliserna som jobbar i dessa områden framförallt tre saker.

- För det första behöver de bli fler, därför ökar vi resurserna och antalet platser på polishögskolan. För det andra behöver polisen bättre verktyg,  det handlar om högre straff, mer kameraövervakning och liknande. För det tredje säger polisen att det inte bara handlar om dem själva, det handlar i lika hög grad om skolan, och om fungerande fritids- och idrottsverksamhet. Det måste också finnas arbetstillfällen – nu när vi har den lägsta arbetslösheten på 15 år har vi bättre förutsättningar för att bryta nyrekryteringen till gängen.

Gå direkt till Svensk Juriststämma