Att hedra och hedras i branschen

Av: Norstedts Juridik Ämne: Nyheter 2019-05-08

Festligt och ärofyllt har det varit då flertalet framstående jurister tillika författare hos Norstedts Juridik och Karnov Group under årens lopp hedrats med prisutmärkelser för sina värdefulla bidrag till den juridiska doktrinen. 

Sedan 1995 delas årligen utmärkelser för Årets författare ut i Karnov Groups regi. Norstedts Juridik har i sin tur årligen stått värd för utmärkelser i flera kategorier såsom Årets verk, Årets innovatör och Årets hedersomnämnande. I väntan på nya utmärkelser att tilldela vid årets författarmiddag på Berns Salonger, vilken för första gången hålls i gemensam regi, gör vi en tillbakablick och talar med författarna Jan Melander och Ingela Fridström. De berättar om vad de utmärkelser som de ärats med har betytt för just dem.

Jan Melander (Årets innovatör 2015, Norstedts Juridik)

Utmärkelsen till dig motiverades med ditt innovativa arbete med den skoljuridiska appen Collegio Cases. För de som inte kände till appen, kan du berätta lite grann om projektet?
- Tanken med appen (Collegio Cases) var att på ett mobilt och lättillgängligt sätt skapa förståelse för skolans juridik. Tusentals lärare hanterar varje dag frågor som har en juridisk grund, tex när ordningen ska upprätthållas. Collegio Cases utgick från konkreta fall, hämtade från skolans värld, som användaren kunde besvara i ”quizformat”. Till varje fråga fanns en tydlig kommentar som ”facit”. 

Vad betyder en utmärkelse som denna för dig? Hur kändes det när du väl mottog det?
- Det betydde mer än jag trodde faktiskt! Jag har kunnat använda utnämningen i min marknadsföring av mig som konsult. Framförallt var det en varm känsla av bekräftelse och utmärkelsen var helt enkelt en höjdare!

Om du kunde få ge en utmärkelse till vem som helst, vem skulle det vara och varför?
 - Mitt eget pris går till min mor. Hon är ett levande föredöme för mig när det gäller hur jag bör vara som människa. Så Obama kommer faktiskt på andra plats där! 


Ingela Fridström (Årets författare 2006, Karnov Group) 

Vad betyder en utmärkelse som denna för Årets författare för dig?
- Det kändes oerhört hedrande att få utmärkelsen. Självfallet blev jag glad för min egen skull men jag blev ännu gladare över att migrationsrätten uppmärksammades. Jag har varit jurist i 37 år och haft många spännande arbeten under resans gång. Men något mer intressant än just migrationsrätt har jag aldrig stött på.

Du har bland annat varit medförfattare till boken ”Migrationsprocessen - en hjälpreda för offentliga biträden och andra”. Vad är det absolut roligaste med att skriva en bok om juridik?
- Jag tror inte att det finns något allmängiltigt svar på den frågan. Utom det uppenbara förstås. De flesta jurister tycker om att skriva och de flesta jurister tycker om juridik. Att skriva en bok med juridiskt tema ligger då nära till hands. Om man är lycklig nog att få ett kontrakt förstås. Juridiska bokverk skiljer sig naturligtvis mycket från varandra beroende på vilket rättsområde som behandlas. Om man skriver om grundlagsfrågor eller lagstiftning som finns i balkar är förändringarna under tid förhållandevis få och i senare upplagor kan man bygga ut texten och putsa på den till den glänser som en diamant. Tror i alla fall jag avundsjukt. Sådan är inte min disciplin migrationsrätten. Lagstiftningen ändras oftast många gånger varje år och EU och den nationella lagstiftaren tävlar om att ändra mest. Livslängden på en upplaga blir då kort. Och det finns böcker som likt den du frågar om behövs mest under ett övergångsskede.

År 2006 när Utlänningsnämnden ersattes av migrationsdomstolar och en Migrationsöverdomstol behövdes en bok som behandlade grundläggande processuella migrationsrättsliga frågor. Om man som jag arbetat med reformen var det naturligtvis mycket givande att försöka sprida kunskap om de nya reglerna för både gamla och nya utövare på det migrationsfältet. Och det var väldigt trevligt att skriva den tillsammans med två kunniga kollegor som också är vana vid migrationsrättens variationer. Och vi hade kul tillsammans när vi skrev den. Det är svårt att svara på vad som var det absolut roligaste. Möjligen att skriva synopsisen. När alla skira drömmar fortfarande fanns kvar och tankarna på deadlines och omskrivningar ännu inte trängt sig på.

Om du kunde få ge någon en utmärkelse, vem skulle det vara och varför?
- Jag skulle vilja ge den till bloggaren Dagny Carlsson. Att hon vid 99 års ålder anmälde sig till en datakurs och sedan har gått från storhet till storhet ger hopp för framtiden. Människor som aldrig upphör att vara nyfikna på livet är det bästa jag vet.


Norstedts Juridiks historik över utmärkelser

2018
Årets debutant: Simon Andersson
Årets jubilar: Tommy Iseskog
Årets verk: Mats Persson, Magdalena Giertz, Åsa Hellstadius, Mattias Nilsson, Jane Reichel, Erik Sjödin, Jack Ågren och Karin Åhman
Årets hedersutmärkelse: Madeleine Leijonhufvud

2017
Årets utbildare: Jan Wallgren
Årets räddare i nöden: Rolf Homqvist
Årets pedagog: Wiveka Warnling- Nerep
Årets hedersomnämnande: Torkel Gregow

2015
Årets debutant: Johan Lindholm
Årets jubilar: Gunnar Rabe
Årets verk: Stefan Lindskog
Årets innovatör: Jan Melander
Årets hedersomnämnande: Hans Danelius

2014
Årets debutant: Johan Hedelin
Årets verk: Eva-Maj Mühlenbock, Henrik Willquist och Natalie Svensson
Årets innovatör: Christina Ramberg
Årets hedersomnämnande: Bertil Bengtsson


Karnov Groups historik över utmärkelser

2018
Årets Författare: Kristina Ahlström
Årets Föreläsare: (VJS): Daniel Westman

2017
Årets författare och föreläsare: Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson

2016
Årets författare: Göran Westin och Johan Adestam

2013
Årets författare: Thomas Edling

2011
Årets författare: Lars Holmgård

2010
Årets författare: Sandra Friberg

2009
Årets författare: Karin Wallin-Norman

2008
Joel Samuelsson

2007
Årets författare: Jori Munukka

2006
Årets författare: Ingela Fridström

2005
Årets författare: Vilhelm Persson

2004
Årets författare: Ulrika Andersson

2002
Årets författare: Marie Larsson

2001
Årets författare: Ewa Gustafsson

2000
Årets författare: Gunnel Lindberg och Marianne Svanberg

1999
Årets författare: Laila Zackariasson

1998
Årets författare: Petter Asp

1996
Årets förfatare: Katarina Olsson

1995
Årets författare: Karl-Ingvar Rundqvist