Den nya dataskyddsförordningen

Av: Norstedts Juridik Ämne: Dataskyddsförordningen, GDPR, Utbildning 2016-11-28

Den nya dataskyddsförordningen - det är dags att förbereda sig. Nya dataskyddsförordningen har antagits. Det är dags att lära sig begrepp som samtycke till personuppgiftsbehandling, privacy by design & data portability.

ITratt

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) antogs i april efter fyra års förhandlingar. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter och PUL ersätts nu av GDPR. Företag och myndigheter har nu ett och ett halvt år på sig att ställa om sina rutiner. Många har oroat sig för sanktionsreglerna, trots att mycket av det som är otillåtet enligt de nya reglerna är otillåtet även enligt dagens regler. 

Skillnader finns dock och för att undvika överträdelse behöver man ha koll på dessa. Vad betyder egentligen förbudet mot profilering, åldersgränsen för lämnande av samtycke till personuppgiftsbehandling, bestämmelsen om privacy by design och skyldigheten att lämna information om dataintrång inom 72 timmar?

Norstedts Juridik tillsammans med Daniel Westman, forskare och lärare i rättsinformatik, och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen, reder ut begreppen och ger dig en ordenlig genomgång av förordningen i den populära kursen ”Den nya dataskyddsförordningen”. Kursen går vid fem olika tillfällen under våren 2017.

 

Läs mer om kursen och säkra din plats via länken nedan.Den nya dataskyddsförordningen