E-kurser - ett nytt verktyg för kunskapsförmedling

Av: Norstedts Juridik Ämne: Författarskapet, Juridisk e-utbildning 2018-03-09

Vi sätter oss ned med David Kinell, produktutvecklare med ansvar för Zeteos e-kurser, och ställer frågan: Vad är e-kurser?

– E-kurser är ett naturligt nästa steg i produktutvecklingen. Vårt förlag har under väldigt lång tid förmedlat Sveriges främsta juristers kompetens i bokformat. För tio år sedan tog vi steget in i Zeteo med bokformaten men nu tar vi nästa steg med e-kurser i Zeteo.

Hur skapas en e-kurs?

– Själva produktionen skiljer sig inte så mycket från när man gör en bok. Vi behöver ett manus i förväg så vi kan visa de stödpunkter du önskar visa under själva utbildningen. Sedan är du välkommen hit för filminspelning – därefter sker redigering och korrekturvändor. Självklart får du titta på ditt material innan det sista steget – publicering.

Hur gör jag för att spela in en e-kurs?

– Om man tycker detta är intressant och man vill skapa en e-kurs tillsammans med oss ska man inte tveka att kontakta sin produktutvecklare. Klicka här för kontaktuppgifter!

E-kursbiblioteket idag

Våra kurser följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-utbildning. Du som advokat får för närvarande tillgodogöra dig 6 av totalt 18 årliga timmar i form av e-utbildning. Efter avslutad kurs, samt efter besvarande av ett antal kontrollfrågor, kan du enkelt skriva ut ett personligt kursintyg.

Klicka här för att se kursutbudet!