Internationella gäster satte färg på VQ Forum i Stockholm

Av: Ulf Widlund Ämne: Legal Tech, Legal operations 2019-10-24

Intresset för innovation, i synnerhet digital sådan, inom juristbranschen växer sig allt starkare. För den som vill ligga i framkant och följa den senaste utvecklingen fanns det i förra veckan ingen bättre plats att vara på än VQ Forum på Grand Hotel i Stockholm. Branschpersonligheter från hela världen möttes för att dela tankar, strategier, idéer och åsikter på ett evenemang som nästa år kommer att vidareutvecklas av Norstedts Juridik.

I tio år har de två entreprenörerna Ann Björk och Helena Hallgarn genom sitt företag VQ Legal arrangerat det årliga VQ Forum, vilket fungerat som en mötesplats för jurister och företag som är engagerade i innovation, framförallt digital sådan.

Ann och Helena startade sitt företag med målet att digitalisera juristbranschen. För tio år sedan var de något av pionjärer, idag arbetar många företag hårt med satsningar på digital utveckling. Under de tio år som gått har de sett många av de ledande aktörerna i juristbranschen skifta fokus till att bli allt mer öppna för innovation och teknikutveckling.


- För tio år sedan kanske digitalisering innebar att en advokatbyrå eller en bolagsavdelning hade en hemsida på internet eller att dokument kunde sparas som pdf-fil, berättar Helena Hallgarn.
- Då kanske någon skulle anställas för att lösa den biten, men nu har alla insett att det här är inte något som ska lösas utan att det berör hela verksamheten och ska genomsyra hela företaget.

Hög nivå på talare och paneldiskussioner

Under dagen kunde forumdeltagarna ta del av ett fullmatat schema med femtontalet talare och två paneldebatter. Både näringsliv och bildningssfären var representerade, exempelvis professor Christian Sandström från Chalmers som bland annat talade om hur svår framtiden är att förutse på grund av alla okända faktorer som påverkar, och entreprenören Carl Östring som tog upp den viktiga roll juridiken kommer att ha i framtiden när många processer automatiseras, såsom självkörande bilar med mera. De båda var dock bara två av alla de kvalificerade, och framför allt inspirerande, talare som tog plats på scenen.

Bild framsida rapport Framtidens jurist v4Från Norstedts Juridik presenterade chefen för affärsutveckling, Therese Järnankar,  branschrapporten, Framtidens jurist, som företaget tagit fram. I rapporten har över 3 500 svenska och danska jurister i alla faser av karriären svarat på frågor om krav, förväntningar och farhågor kring sitt yrkesliv.

- De unga juristerna har nya och andra krav och förväntningar på sitt framtida arbetsliv, berättade hon.

- 55 procent av de yngre (åldersgrupp 23-29 samt 30-39 år) har svarat att ”work-life balance” är det viktigaste för ett bra arbetsliv. Och hela 78 procent svarade att advokatbyråer som inte anpassar sig till den tekniska utvecklingen riskerar att bli ointressanta på marknaden.

Rapporten ger inte bara en unik inblick i tillståndet i juristbranschen just nu, utan också mycket vägledning om vart den är på väg och vilka utmaningar som väntar de arbetsgivare som inte följer med i den snabba utveckling som branschen just nu genomgår.

Norstedts Juridik tar över eventet 2020
Norstedts Juridik kommer 2020 att ta över arrangörskapet av eventet från VQ Legal. En uppgift som Caroline Wiroth, PR och Kommunikationsansvarig på Norstedts Juridik, ser fram emot.  

- Det ska bli jätteroligt och spännande att från och med nästa år ta över ett för branschen så viktigt event. Norstedts Juridik kommer sätta sin egen prägel på eventet och vi kommer se över vad vi kan vidareutveckla för att höja nivån ytterligare, men samtidigt göra det med respekt för det som Ann Björk och Helena Hallgarn byggt upp genom åren.

2019 års forum avrundades med en stående applåd för Ann och Helena som efter tio nu alltså lämnar över stafettpinnen till Norstedts Juridik.

- Vi har mycket att göra och vill frigöra tid för att skapa nya plattformar, vad det blir får vi se när vi har samlat oss och tänkt till ordentligt, berättade Ann och Helena avslutningsvis.

Läs hela braschrapporten, Framtidens jurist, här