IT-avtal blir förr eller senare en nödvändighet för alla

Av: Norstedts Juridik Ämne: Affärsjuridiska avtal, Zeteo 2018-02-21

”Det spelar ingen roll om man är intresserade av IT eller inte, någon gång kommer ni att hamna med ett IT-avtal i handen.” Orden kommer från Tobias Edvardsson, jurist och IT-entreprenör, och är något han brukar säga till sina studenter när han föreläser. Utvecklingen på IT-området har varit extremt snabb de senaste decennierna och äntligen börjar möjligheterna att utforma bra avtal inom rättsområdet att komma ikapp.

Förr i tiden kunde det vara vilket typ av avtal som helst man fick i handen när man skulle göra en IT-affär. Kanske var det ett avtal somTobias Edvardsson var avsett för något annat och som inte alls passade.

nyhet-t-edvardssonIdag finns det standardavtal för IT som ofta kommer från en tydligt intressesfär såsom en leverantörsförening, eller så har de stora IT-leverantörerna också sina standardavtal som de hänvisar till. Genom att IT-avtal tillkommer som affärsområde i Zeteo när Affärsjuridiska avtal lanseras, kommer användaren istället att kunna välja avtalsposition – kundvänligt, leverantörsvänligt eller kombination av båda.

- Eftersom ett avtal kommer att genereras utifrån användarens val får man med Affärsjuridiska avtal både större frihet och större flexibilitet jämfört med färdigtryckta avtal, förklarar Tobias Edvardsson, som tillsammans med advokaten Johan Åberg författat den del som avhandlar IT-avtal.

nyhet-j-aberg- Det finns många klienter som vill få hjälp med att förbättra sin position mot leverantörer, berättar Johan Åberg. - Och det finns många leverantörer som vill hävda att deras klausuler är standard, men då kan man med hjälp av IT-delen i Affärsjuridiska avtal enkelt komma med andra avtalslösningar.

Till att börja med finns mallar för fyra olika IT-avtal i Affärsjuridiska avtal, vilka är representativa för de avtal som används idag. Bakom urvalet av just dessa fyra avtal ligger ett gediget arbete där författarna har analyserat en enorm mängd existerande avtal. Och målet har varit att så mycket som möjligt underlätta för användaren.

- Våra mallar till IT-avtal ska vara enkla, tydliga, väl kommenterade och lätta att känna igen, säger Tobias Edvardsson. - Får man ett avtal tillsänt sig av en motpart är det lätt att vara lite paranoid. Men ett avtal som känns igen är lättare att hantera och att ta något av de avtalsmallar som finns och göra det till ett färdigt avtal ska vara så lätt som möjligt.

De fyra avtalstyperna:

  • Licensavtal
  • SAAS-avtal
  • Support- och underhållsavtal
  • Systemutvecklingsavtal