IT-rättsdagen - en institution som summerar IT-rättsåret!

Av: Caroline Wiroth Ämne: VJS, IT-rätt, Daniel Westman
2020-01-08

 

Torsdagen den 5 december gick den årliga IT-rättsdagen, från VJS, av stapeln. IT-rättsdagen är en omfattande bransch- och nyhetsdag och beskrivs av Daniel Westman, expert på IT- och medierätt och moderator på IT-rättsdagen, som årets höjdpunkt.


Den tekniska utvecklingen sker i allt snabbare takt vilket medför ett allt större behov av lösningar på juridiska och affärsmässiga frågorställningar. I synnerhet de juridiska frågeställningar som uppkommer till följd av olika typer av lagring, bearbetning och kommunikation av information.

Westman-Daniel-400x480”IT-rättsdagen ger oss en möjlighet att summera året och uppdatera varandra om de viktigaste förändringarna och det mest intressanta som skett under året. 2019 firar IT-rättsdagen 15 år och aldrig har väl dessa frågor varit mer aktuella, säger Daniel Westman.

IT-rättsdagen har en stor bredd och riktar sig till alla som jobbar med frågor inom IT-rätten såsom advokater, jurister, bolagsjurister, domare, IT- och säkerhetsansvariga vid företag och myndigheter samt IT-chefer.

Dagen inleddes med ett nyhetsblock lett av Daniel Westman, expert på IT- och medierätt, med fokus på ny lagstiftning, aktuell rättspraxis och heta IT-rättsliga frågor. Senare under dagen behandlades IT- och informationssäkerhet, viktiga tekniktrender, trender på IT-avtalsområdet, frågor kring lagstiftning och AI med mera.

AI-utvecklingens påverkan på juristyrket
Ett ämne som diskuterades på IT-rättsdagen var AI-utvecklingen och dess påverkan på juristyrket men också de juridiska frågor det aktualiserar.

AI utvecklingen påverkar så mycket; allt från tex dataskyddsförordningen, upphovsrättsliga frågor och immaterialrättsliga frågor till frågor som rör rätten till material och data och rätten till hur det skapas."
Daniel Westman

 

”AI utvecklingen påverkar så mycket; allt från tex dataskyddsförordningen, upphovsrättsliga frågor och immaterialrättsliga frågor till frågor som rör rätten till material och data och rätten till hur det skapas. Ett annat område jag tycker är intressant är regleringen av nätet och plattformar samt olika mellanhänders ansvar och skyldigheter. Hur ska man se på det? Det aktualisera så många olika intressen och rättigheter tex yttrandefrihet, skydd för investeringar och olika dataskyddsaspekter, sammanfattar Daniel Westman.

Regeringsinitiativ
Att det händer mycket inom området IT-rätt har nog ingen missat och det tillkommer hela tiden nya regeringsinitiativ.

”Det tillkommer hela tiden ny lagstiftning och den gamla ligger kvar i botten och komplicerar. Man försöker reglera nya företeelser som tex rätten att bli glömd eller användning av AI och de frågor detta väcker eller plattformars roll på marknaden osv. Detta är ett mycket komplext område för jurister och då är det värdefullt att kunna gå på en branschdag”, avslutar Daniel Westman.

Mer om IT-rättsdagen.