Juridik och moral i paradiset

Av: Filippa Carle Ämne: Våra experter 2018-03-31

Med Paradisläckan blev vi påminda om näringslivshöjdare och andra med finurliga skatteupplägg och den debatt detta alltid väcker. ”Inget olagligt har skett”, säger några, ”Vi har fler skyldigheter än att inte begå brott”, säger andra. Nu finns det en internationellt uppmärksammad bok där författarna menar att det är nödvändigt att ställa krav på företag att ha inte bara lagliga, utan också ansvarsfulla skattestrategier.


Axel HillingAxel Hilling – docent vid Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet - har tillsammans med professor Daniel T. Ostas vid University of Oklahoma författat boken Corporate Taxation and Social Responsibility. Den handlar om hur företagets etik, och dess ambitioner kring samhällsansvar, avspeglas i den rättstillämpning som ligger till grund för dess skattestrategier, alltså dess förhållningssätt till att betala eller undandra sig beskattning.

Beslut man kan stå för

Corporate taxation and social responsibility-Vi har skrivit en bok om att företagsledare utifrån rättsteori, politisk filosofi och internationell beskattning måste kunna stå upp för sina beslut, inte bara ekonomiskt och lagligt. Mycket mer står på spel. Det finns etiska frågor att förhålla sig till när det gäller avancerade skatteupplägg där det enda syftet är att gynna sig själv, vilket får samhälleliga konsekvenser, säger Axel Hilling.

I boken redogör författarna för olika positioner i debatten kring internationell skatteplanering, men de själva menar att man måste ställa krav på företagsledare att fatta skattestrategiska beslut som är svåra att kritisera ur ett etiskt perspektiv. I boken hävdas att det inte är rimligt att företag och deras ledningar inte har något eget ansvar och alltid kan hänvisa till att lagstiftaren - i händelse av att någon är missnöjd med utfallet – ansvarar för att stifta nya.

Inget regelverk är perfekt

-Inget regelverk är perfekt och det krav man kan ställa på staten är att skapa bra regler. Lagar kommer alltid att tolkas och om man bara väljer att tolka dem till sin egen fördel hamnar man i problem, menar Axel.

Viktigt varför man gör det man gör

Men kan man verkligen ställa kravet på företag att de ska göra mer än vad lagen kräver? Är det till exempel bättre att strunta i avancerade skatteupplägg av etiska skäl än av ekonomiska, om det visar sig att det är gynnsamt för företaget att marknadsföra att man inte gör det. Ja, det är skillnad, menar Axel.

coins-currency-investment-insurance

-Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt varför man gör det man gör. Det händer såklart att etiska och ekonomiska bevekelsegrunder sammanfaller, men i vissa fall finns det inga ekonomiska argument för det man gör eller borde göra.                                                                                                                                                             

Axel tar olika varianter av besökare på sjukhuset som exempel:

-Att besöka en välbeställd anhörig för att man vill hålla sällskap är ju väldigt annorlunda jämfört med den som kommer för att bevaka ett stundande arv. Om den sjuke istället är en person utan förmögenhet, ja, då finns det ju inga ekonomiska argument för ett besök, och då kommer inte den sistnämnde personen, resonerar Axel. Vill vi leva i ett samhälle som bara drivs av ekonomiskt rationella beslut, eller finns det andra värden som bör värnas?

Moraliskt hållbara beslut

Vem beslutar vad som är etik? Hur är man moralisk? Axel Hilling och Daniel T. Ostas ställer många intressanta frågor och de tar också ställning i debatten:

-Att använda regler bara för att minimera sin skatt, det är inte försvarbart. I den här boken hittar man de juridiska argumenten för ett moraliskt hållbart agerande.

Läs mer och köp Corporate Taxation and Social Responsibility