Norstedts Juridiks nya VD brinner för att göra juridiken mer tillgänglig och att alla ska ha rätt att få rätt

Av: Caroline Wiroth Ämne: Norstedts Juridik, Alexandra Åquist 2020-06-08

Alexandra Åquist är juristen som skulle bli polischef men som istället satsade på en karriär inom försäljning och affärsutveckling. Med stor passion för CSR- och hållbarhetsfrågor utvecklade hon UNICEF till Sveriges största insamlingsorganisation och vände HELP Försäkring från minusresultat till lönsam verksamhet. Nu är hon på plats som Norstedts Juridiks nya VD.

- Norstedts Juridik har ett fantastiskt erbjudande och höga ambitioner. Vi lägger grund för ökad rättssäkerhet. Där vill jag vara med och bidra, säger Alexandra Åquist.

alexandra åquist
Alexandra Åquist studerade juridik i Stockholm och Uppsala. Därefter följde en kortare juristkarriär innan hon tog beslutet att fokusera på försäljning och affärsutveckling.

- Jag märkte ganska snabbt att jag trivdes i säljsammanhang, att jag kunde utnyttja mina styrkor i att lyssna på kunden och föreslå skräddarsydda lösningar. Jag trivs mycket bra i nära dialog med kund, sporras av att lösa kunds problem och skapa långsiktiga relationer och samarbeten. Ett bra samarbete gränsar till partnerskap. Det är det klassiska, båda parter ska ta ett steg framåt av affären, berättar hon.

Norstedts Juridik har ett fantastiskt erbjudande och höga ambitioner. Vi lägger grund för ökad rättssäkerhet."
Alexandra Åquist, VD Norstedts Juridik

Efter en tid som försäljningschef på KPA Pension axlade Alexandra Åquist rollen som insamlingschef på UNICEF (2010 – 2014). Där ansvarade hon bl.a. för den stora insamlingsgalan Humorgalan och UNICEF:s välgörenhetsinitiativ Världsföräldrar. 2014 valde hon att byta bransch och tog rollen som Sverigechef på HELP Försäkringar.

- Jag har alltid arbetat i företag med stark etisk profil och hög svansföring i CSR frågor. Det är viktigt för mig som person och något som jag kommer att driva på Norstedts Juridik, bekräftar Alexandra Åquist.

Under sin tid som Sverigechef på HELP Försäkringar lyckades Alexandra Åquist vända resultatet och fick HELP Försäkringar att gå från minusresultat till en sund och lönsam verksamhet. Hon berättar med stolthet om hur HELP försäkringar gick från 50 000 till 300 000 privatkunder över en natt, då de fick förtroende att leverera sin tjänst till fackförbundets Sekos alla medlemmar, samtidigt som de lyckades behålla en kundnöjdhet på 99%. Alexandra Åquists initiativ inom hållbarhetsarbete har dessutom lett till att HELP Försäkringar Sverige kommer att vara helt klimatneutrala 2021.

- På HELP skapade vi en marknad för juristförsäkringar och har fått större bolag att kopiera vår produkt. Det är jag stolt över! Juristförsäkringar fanns inte i Sverige 2012. Nu omfattas ca 1 miljon svenskar av avtal om juristförsäkring. Det var en häftig resa som lärt mig mycket både om att lansera en helt ny produkt på den svenska marknaden och hur man bygger ett företag och en företagskultur från grunden, säger hon.

Det var inte självklart för Alexandra Åquist att acceptera rollen som VD på Norstedts Juridik. Hon berättar att hon hade en bild av företaget som väldigt traditionellt och att hon var osäker på om hennes profil skulle passa.

- Jag hade fel och det stod klart för mig ju längre jag kom i rekryteringen. Norstedts Juridik har den perfekta kombinationen av kunskap och kvalitet, kombinerat med ett driv och en vilja att hela tiden utvecklas. Ju fler medarbetare jag träffade desto mer rätt kändes det, berättar Alexandra Åquist.

 

Så vad var det som lockade med Norstedts Juridik och hur ser Alexandra Åquist på framtiden?

- Norstedts Juridik skapar samhällsnytta. Vi har ett enormt starkt varumärke och ska vara i ständig rörelse genom att hela tiden förfina vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. Det är min ambition att vi tillsammans ska utveckla nya produkter direkt relaterade till våra kunders behov, säger hon.

Jag brinner för att alla ska ha tillgång till samma information. Alla ska ha ”rätt att få rätt”. Alexandra Åquist, VD Norstedts Juridik

Vikten av att lyssna på marknaden och vara den naturliga samarbetspartnern för alla som arbetar med juridik poängteras upprepade gånger av Alexandra Åquist. Hon påtalar också vikten av att utveckla Norstedts Juridiks tjänster så att de kan underlätta flera delar av juristens arbetsliv och vikten av att leda den tekniska utvecklingen.

- Vi ska förfina och bredda de produkter vi redan har och säkerställa att de håller den kvalitet vi vill leverera. Vi lever i en oviss tid och det är viktigt att vi prioriterar innovation. Norstedts Juridik har lyckats ställa om sitt erbjudande, men vi måste vara innovativa och utveckla våra erbjudanden till den nya verklighet som väntar. Jag tror att vårt köpbeteende och våra förväntningar har förändrats i grunden. Framtiden kräver mod och en förmåga att släppa taget, tillägger hon.

När vi talar om framtiden för branschen och de förändringar som kommer till följd av ökad internationalisering och digitalisering samt framväxandet av nya affärsmodeller blir Alexandra Åquists stora driv tydligt. Hon poängterar att juristbranschen sjuder av kreativitet och nyskapande, något som hon vill ta fasta på och utnyttja.

- Jag brinner för att alla ska ha tillgång till samma information. Alla ska ha ”rätt att få rätt”. Nya affärsmodeller och nya tekniker gör att juridiken blir mer tillgänglig för gemene man. Där vill jag att Norstedts Juridik ska vara med och bidra, säger Alexandra Åquist.

Alexandra Åquist återkommer ofta till vikten av att etablera starka relationer med kunder och de möjligheter som uppstår när företag går från att vara en leverantör till en samarbetspartner. En viktig ledstjärna för Alexandra har varit att ”sälja in hjärtat” och bygga långsiktiga relationer.

- Det är viktigt att våra kunder på riktigt känner att vi alltid vill bidra till deras verksamhet och hjälpa dem att lyckas. En kundrelation måste vara ömsesidig och utvecklande för båda parter. Ett samarbetsförhållande är långsiktigt och bygger på förtroende. Jag brukar tänka att det alltid kan uppstå problem i en kundrelation eller leverans, då är det viktigt att vara ett bra företag att ha problem tillsammans med. Det är i längden viktigare för lönsamheten och lojaliteten än att ha lägst pris eller kortsiktiga erbjudanden, fortsätter hon.  

Att Alexandra Åquist brinner för hållbarhet är tydligt. Hon är övertygad om att hållbara företag lockar attraktiv arbetskraft, att hållbarhetsarbete skapar trygga och långsiktiga samarbetsrelationer och att det gör företag mer lönsamma.

- Idag måste företag ha fler beröringspunkter med sina kunder än att bara köpa och sälja tjänster av varandra. Man måste också dela grundvärderingar. Att kunna kommunicera, enas och drivas av gemensamma frågor utanför kärnaffären ska inte underskattas för relationen. Vi har en hel del kunder som i grunden har höga interna krav på sina leverantörer inom hållbarhet och där måste vi leverera trovärdighet för att kunna konkurrera, säger hon.

På fritiden lockar skogen och lantliv. Ledig tids upptas av familjeliv och hästar men Alexandra Åquist tillägger att hon också har ett stort intresse för svensk kriminalhistoria och att hon absolut inte missar tv-programmet Efterlyst.

- Jag började juristlinjen med ett väldigt tydligt mål, jag skulle bli polischef och Leif GW Persson har alltid var lite av en idol så Efterlyst är absolut ett favoritprogram, avslutar hon med ett skratt.