Penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott – ett riskbaserat förhållningsätt är företagarens nyckel till framgång.

Av: Caroline Wiroth Ämne: penningtvätt, Finansiellbrottslighet, sanktionsbrott, Terrorfinansiering 2019-12-13

Regelverken mot penningtvätt, finansiering av terrorism och sanktionsbrott är politiskt laddat och under ständig förändring. En verksamhetsutövares arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer därför inte bara höga krav på juridisk sakkunskap utan även på kunskap och kännedom om olika risker.

Ett riskbaserat förhållningssätt är företagarens nyckel för framgång.
Den allmänna riskbedömningen och rapporteringsskyldigheten är exempel på två saker som alla som berörs av lagstiftningen måste ägna särskild uppmärksamhet åt.

nordh_martin”Lagstiftningen är reaktiv, i praktiken har det varit så att när det händer något stort i världen, särskilt om det har med terrorism att göra, så uppdateras regelverken. Det blir därför allt viktigare att hänga med i den snabba utvecklingen”, säger Martin Nordh, VD för Acuminor, ett regtech-företag specialiserat på identifiering av risker och åtgärder mot penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott.

”I riskbedömningen bör du analysera brottstrender och kända brottsliga tillvägagångssätt och hur just din verksamhet är exponerad. Du ska med andra ord kunna känna igen när en skurk kommer in genom dörren och förstå hur din verksamhet kan utnyttjas av kriminella”, förklarar Martin Nordh.

Att göra en omvärldsbevakning är extremt viktigt. Det finns otroliga mängder information om brottsliga tillvägagångssätt tillgängligt men det tar tid och resurser att hämta in och analysera allt”, säger Martin Nordh.

Resultaten från riskbedömningen användas för att skapa effektiva kontroller, t.ex. särskilda fördjupade kundkännedomsfrågor till vissa klientgrupper. Martin Nordh menar att det är viktigt att en riskbedömning får ta tid så att den blir genomarbetad. Tiden har man igen tiofalt senare i processen när man ska skapa och förbättra kontroller såsom produktriskbedömningar, kundkännedom (Know Your Customer, KYC) eller transaktionsgranskning.


”Att göra en omvärldsbevakning är extremt viktigt. Det finns otroliga mängder information om brottsliga tillvägagångssätt tillgängligt men det tar tid och resurser att hämta in och analysera allt”
, säger Martin Nordh.

Den vanligaste fallgropen för många organisationer är att deras riskbedömning inte tydliggör hur man kan utnyttjas av kriminella och hur hög den risken är. Det är viktigt att man börjar med att förstå vad själva problemet är dvs vilka hot/brottsliga tillvägagångssätt som är relevanta för ens egen organisation och på vilket sätt de skulle kunna visa sig i ens organisation. Se till exempel över kundtyper, produkter/tjänster, transaktioner, distributionskanaler och geografiska kopplingar.

”Det är lätt att hamna i den här fallgropen, ett exempel är en bank som använde ett konsultföretag för att göra sin riskbedömning. Resultaten presenterades bara med siffror: ”Vi har 231 företagskunder med länk till Syrien”. Hur värderar man ett sådant resultat? Vad betyder det? Är det bra? Är det dåligt? Om det är dåligt, vad gör man åt det och varför? I slutändan blev rapporten inte godkänd av styrelsen eftersom resultatet var i princip oanvändbart”. Man måste förstå problembilden utifrån sin egen organisation. Sen är det dags att räkna fram hur många sådana kunder, produkter m.m. som man faktiskt har – dvs hur hög risken är”, sammanfattar Martin Nordh.

Att tänka på vid rapportering
Rapportering till Finanspolisen av misstänkta aktiviteter tenderar att kosta mycket pengar och det är svårt att hitta och rekrytera expertis till rapporteringsfunktionerna. Det finns idag många bra utredningsverktyg att använda och användning av ”AI”/maskininlärning har blivit mer och mer uppmärksammat.

” Teknik kan vara ett oerhört kraftfullt sätt att hantera rapportering på men då måste man säkerställa att den används på rätt sätt och gör det den ska. Djup och fram för allt uppdaterad kunskap om brottsliga tillvägagångssätt är A och O”, avslutar Martin Nordh.

Välkommen på vårt frukostevent om financiell brottslighet
Vill du veta mer om financiell brottslighet och vad sammhä’llet förväntar sig att företag ska göra för att förhindra det – kom på vårt frukostevent i Stockholm den 6 februari 2020; Vad är finansiell brottslighet och vad förväntas företag göra åt det

Eventet är gratis för Norstedts Juridiks kunder och andra personligt inbjudna.