Riskfokus på Norstedts Juridiks frukostevent om finansiell brottslighet

Av: Caroline Wiroth Ämne: penningtvätt, Finansiellbrottslighet, sanktionsbrott 2020-02-11

Den 6 februari gick Norstedts Juridiks första frukostevent för året, Vad är finansiell brottslighet och vad förväntas företag att göra åt det, av stapeln inför fullsatt lokal. Eventet hölls i samarbete med Acuminor och talare var Martin Nordh, VD på Acuminor.

För er som missade eventet eller tror att det kan vara intressant för en kollega - se nedan länk för en digital version av föreläsningen.  

nordh-martin-400x400Finansiell brottslighet utgör idag några av de största hoten mot den globala säkerheten och har lett nya strikta regelverk som omfattar hundratusentals företag världen över. ”Det ställer höga krav på juridisk sakkunskap men också på kunskap och kännedom om olika risker”, tydliggjorde Martin Nordh.

Martin Nordh delade under eventet med sig av sina erfarenheter kring bättre och sämre sätt att använda regelverken och gav tips om hur organisationer kan arbeta strukturerat för att förbereda sig. ”Det gäller att hänga med i den snabba utvecklingen och att se till att man arbetar strukturerat så att man undviker vanliga fallgropar, konfirmerade Martin Nordh.

För er som vill veta mer om regelverken för finansiell brottslighet rekommenderar vi Martin Nordhs nyhetsserie Penningtvätt Nyhetsbevakning - Regelverken mot finansiell brottslighet. En serie interaktiva event där Martin löpande ger uppdatering om rättsutvecklingen kopplat till regelverket. Eventet inbjuder till erfarenhetsutbyte och diskussion om best practice-lösningar med branschkollegor.

Nästa frukostevent kommer hållas i slutet av mars vara på temat immaterialrätt med talare Sara Sparring, COO Synch Law. Vi återkommer med datum och inbjudan.