Socionomerna vill ha bättre juridiska kunskaper

Av: Norstedts Juridik Ämne: Social omsorg & Familjerätt, Kommun 2019-09-13

En undersökning som tidningen "Framtidens karriär - socionom" har gjort visar att 77 procent av socionomerna anser att de skulle ha nytta av bättre juridiska kunskaper i sitt yrke. En stärkt juridisk kompetens gör socionomerna tryggare i beslutsfattandet.

Peter Krohn hos oss kommenterar resultatet.

 

ANMÄL DIG TILL NYHETSBREVET - SOCIAL OMSORG & FAMILJERÄTT

−Undersökningsresultatet är inte särskilt förvånande, socionomer fattar beslut som i många fall är otroligt viktiga och avgörande för individen. Många socionomer upplever att en gedigen juridisk kompetens gör dem tryggare i beslutsfattandet, säger Peter Krohn, jurist och nyhetsredaktör på Norstedts Juridik.

Eftersom socialtjänstens arbete regleras av många olika lagar så är en hög rättssäkerhet förstås mycket viktig.

 −Ju bättre juridisk kompetens socionomer har, desto mer troligt är det att samtliga klienter behandlas lika av kommuner och myndigheter. Det är viktigt att varje enskild klient känner förtroende för sin socialsekreterare. En god juridisk kompetens hos socionomer stärker både samhället, klienten och den enskilde socionomen, säger Peter Krohn.

 

Alla socionomer har nytta av utökad juridisk kompetens

Han anser att socionomer som arbetar med omhändertagandeärenden eller LSS har störst nytta av bättre socialrättsliga kunskaper, även om i princip alla socionomer på ett eller annat sätt har nytta av en stärkt juridisk kompetens som gör dem ännu tryggare i sitt beslutsfattande.

Omhändertagande av olika slag samt LSS-lagstiftningen hör också till de juridiska områden som är mest efterfrågade av socionomer.

−Det kan röra sig om omhändertagande av ungdomar eller missbrukare, överförmyndarfrågor eller frågor kring hur man kan tillvarata barnets intresse i en familjeutredning. När LSS-lagstiftningen ändrades fick vi förstås många frågor kring det. I samband med lagändringar får vi självklart också många frågor, då uppstår ofta osäkerheter kring hur lagstiftningen bör tolkas, säger Peter Krohn.

Artikeln är publicerad i "Framtidens karriär - socionom" den 11 september 2019.