31 mars | Hybrid (digitalt eller i Stockholm)

Aktuell bolags- och börsrätt 2022

En nyhetsdag om den senaste lagstiftningen och praxis kring aktiebolags- och börsrättsliga frågor

Aktuella ämnesområden på bolags- och börsrättens område

Bolags- och börsrätten utvecklas löpande genom ny praxis, nya uttalanden från aktiemarknadsnämnden och nya beslut från marknadsplatsernas disciplinnämnder. Som deltagare under denna nyhetsdag får du en utförlig genomgång av de viktigaste nyheterna på området. Du får dessutom en uppdaterad och ökad kunskap om de pågående utredningarna i ämnet och en förståelse vad de kan ha för inverkan på framtida praxis och lagstiftning. Vi kommer även att diskutera noteringar, parallellnoteringar, insiderhandel, marknadsmissbruk och riktade nyemissioner. Här samlas yrkesverksamma som arbetar med aktiebolagsrättslig och börsrättsliga frågor och vi bjuder in Sveriges ledande advokater och experter. Utöver detta finns möjlighet att nätverka och byta erfarenheter med branschkollegor. Nyhetsdagen kommer att genomföras i hybridformat vilket innebär att du själv bestämmer om du vill delta på plats i Stockholm eller via den digitala livesändningen. Varmt välkommen!

3 programpunkter du inte vill missa

Ny bolags- och börsrättslig lagstiftning samt riktlinjer från FI

Dennis Westermark och Monica Lagercrantz, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl Stockholm

Insiderbrott och marknadsmissbruk

Jonas Myrdal, kammaråklagare, Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare
 
 

Riktade nyemissioner från ett börsrättsligt perspektiv

Dennis Westermark, advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl Stockholm och
Ola Svanberg, advokat, Advokatfirman Lindahl

Möt experter på bolags- och börsrättens område

Dennis Westermark

Advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl i Stockholm

Jonas Myrdal

Kammaråklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Monica Lagercrantz

Advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm

Ola Svanberg

Advokat och arbetar vid Advokatfirman Lindahl

Vad säger andra deltagare?

Mycket bra, samtliga delar relevanta för praktisk verksamhet

Väl genomförd utbildningsdag

Vilka kommer på nyhetsdagen?

Nyhetsdagen riktar sig till:

  • Advokater
  • Biträdande jurister på advokatbyråer
  • Dig som arbetar med bolags- och börsrättsliga
    frågor på banker, värdepappersbolag,
    marknadsplatser, myndigheter och revisionsbyråer

Mängdrabatt

Är ni fler som vill delta på Aktuell bolags- och börsrätt 2022? Ta del av vår mängdrabatt och gå 3 för 2.