20% på alla kurser t.o.m. fredag! Ange kampanjkod: SOMMAR20. Läs mer >>

Tillbaka
28 april / Digitalt / Stockholm

Immaterialrättsdagen 2022

Upphovsrätt, marknadsrätt, varumärkesrätt, konkurrensrätt och patenträtt. Allt samlat!

Varmt välkommen!

Den 28 april 2022 har du möjlighet att bli serverad de viktigaste immaterialrättsliga rättsfallen, lagförslagen, policybeslut och trenderna i EU och Sverige. Frågeställningar reds ut, analyseras och diskuteras och du som deltar får möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med andra branschkollegor och experter.

Under Immaterialrättsdagen 2022 kommer du även att fördjupa dina kunskaper i upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, konkurrensrätt och marknadsrätt. Varmt välkommen!

Immaterialrättsdagen ger dig en:

Snabb uppdatering om vad som händer inom immaterialrätten

Djupdykning i de stora ändringarna i upphovsrättslagen som kommer under juni 2022

Fördjupad förståelse och insikter för utvecklingen på immaterialrättsområdet

Sanna Wolk, moderator på Immaterialrättsdagen

Sanna Wolk har lång erfarenhet från svensk, europeisk och internationell immaterialrätt jämte marknadsrätt som expert, skiljedomare och akademiker. EU-expert i upphovsrätt för EU-kommissionen och European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Hon kommer att hålla i passet "Den nya upphovsrätten" tillsammans med andra experter och är moderator för Immaterialrättsdagen 2022.

Vilka kommer på nyhetsdagen?

Nyhetsdagen vänder sig till alla som kommer i kontakt med immaterialrättsliga frågeställningar i sitt yrke såsom advokater, bolagsjurister, patentombud, marknadsavdelningar, domare och åklagare.