20% på alla kurser! Ange kampanjkod: VINTER20. Är ni fler än 3 så får ni ett ännu förmånligare pris. Läs mer >>

Tillbaka

Program

IT-rätt 2021 | 2 december | Hybrid (Digitalt eller på World Trade Center i Stockholm)

Dagen inleds med ett pass med fokus på ny lagstiftning och vägledande rättspraxis. Förslaget till en EU-förordning om artificiell intelligens (AI Act) presenteras och analyseras också under förmiddagen och IT-branschens svar på Schrems II-domen undersöks. Efter lunch finns möjlighet att välja mellan två parallella spår, ett inriktat på offentlig sektor och ett inriktat på privat sektor. Spåren behandlar bl.a. praktiska erfarenheter från digitaliseringsprojekt, dels e-förvaltningsrättsliga nyheter från eSam och DIGG samt utvecklingen kring annonsering online och avtalsfrågor m.m. i digitaliseringsprojekt. Dagen avslutas med en expertpanel som diskuterar ”heta frågor”, trender och arbetssätt. Välkommen!

09:00 - 09:30

Registrering

Kaffe och smörgås ingår för dig som deltar på plats i Stockholm.
09:30 - 11:00

IT-rättsliga nyheter: ny reglering, rättspraxis, regleringsinitiativ m.m.

 • Dataskyddspraxis från EU-domstolen, bl.a. rörande samtycke och gränsöverskridande behandling av personuppgifter
 • Nya vägledningar från Europeiska dataskyddsstyrelsen
 • Svenskt genomförande av direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet)
 • EU-domstolen om plattformars ansvar för användargenererat innehåll
 • Ny länkningspraxis
 • Digital Services Act – en ny plattformsreglering?
 • Ny lag om öppna data
 • Praxis från HD och HFD
 • Ytterligare nyheter från hösten
Daniel Westman, moderator för dagen och oberoende rådgivare och forskare specialiserad på IT- och medierätt.
11:00 - 11:20

Kaffepaus

11:20 - 12:00

Den nya AI-förordningen: Vad innebär förslaget och vad händer nu?

 • Presentation av huvuddragen i den föreslagna regleringen
 • Vad händer nu med förslaget?
 • Anknytande regleringsinitiativ på AI-området
Miriam Ben Hadj Ali, Departementssekreterare på Regeringskansliet (Enheten för samhällets digitalisering på Infrastrukturdepartementet).
12:05 - 12:45

Tredjelandsöverföringar av personuppgifter: Kan kraven i Schrems II-domen mötas i praktiken?

 • Analys av utvalda IT-leverantörers åtgärder för att försöka skapa ett väsentligen likvärdigt skydd för personuppgifter som inom EU/EES
 • Hur bör olika lösningar för lokalisering av data i Europa bedömas?
 • Vad ska man tänka på när man använder sig av EU-kommissionens nya standardavtalsklausuler för överföring till tredje land?
Karin Schurmann, advokat, MAQS Advokatbyrå
Anna Eidvall, advokat, MAQS Advokatbyrå
12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:25

Välj något av följande pass:

A1: Erfarenheter från digitaliseringsprojekt i offentlig sektor

 • Var och när kommer juridiken in?
 • Misstag respektive framgångsfaktorer
 • Hur bör regler om dataskydd, offentlighet- och sekretess m.m. hanteras i praktiken?
 • Hur bör man som jurist arbeta mest effektivt i digitaliseringsprojekt?
Erik Janzon, rättschef, Bolagsverket

A2: Digital marknadsföring – den senaste utvecklingen gällande spårning online

 • EDPB:s vägledning ”targeting of social media users”
 • ”Tredjepartscookiens död” - vad händer med onlineannonseringen?
 • Ny reglering genom ePrivacy-förordningen?
Emilia Larson, jurist, Advokatfirman Delphi Göteborg

14:35 - 15:15

Välj något av följande pass:

B1: På gång i e-förvaltningsjuridiken – DIGGs och eSams juridiska arbete

 • Framgångsfaktorer för att främja en samverkan i IT-rättsliga frågor
 • Rättsliga aktiviteter inom digitaliseringsområdet, t.ex. rättsligt stöd i digitaliseringsfrågor, informationsutbyte och grunddata samt registerförfattningar
 • Nya villkor för agila projekt
Linn Kempe, chefsjurist, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Linda Lindström, jurist, eSamverkansprogrammet
 

B2: Digitaliseringsprojekt i privat sektor – särskilt om avtalsregleringen

 • Digitaliseringen driver fram nya sourcingmodeller och förändrade IT-avtal
 • Skydd för data och algoritmer
 • Vad står det egentligen i molntjänstavtalen bortom dataskydd och regulatoriska krav
 • Hur digitaliseringen påverkar distributionskedjor för digitala lösningar
Johan Kahn, advokat, Advokatfirman KahnPedersen
Daniel Lundqvist, advokat, Advokatfirman KahnPedersen
 
15:15 - 15:40

Kaffepaus

15:40 - 16:30

Expertpanelen diskuterar: ”Heta frågor”, trender och arbetssätt

 • Hur påverkas IT-juristens arbete av olika trender?
 • Hur resonerar panel kring de ”heta frågor” som berörts under dagen?
 • Nya sätt att arbeta i privat och offentlig sektor
Erica Wiking Häger, advokat och delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Gustaf Johnssén, rättschef, Statens servicecenter
Johan Kahn, advokat, Advokatfirman KahnPedersen
16:30

Avslutning

Boka din plats idag

Träffa och lyssna på experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar kring IT-rätt.