Tillbaka

Program

IT-rättsdagen 2022 | Datum: 13 december | Sista bokningsdag: 3 december

Varmt välkommen!

Från 09:00

Från 09:00 | Registrering, kaffe och smörgås för dig som deltar på plats i Stockholm.
Från 09:25 | Insläpp för deltagare på distans

09:30-09:40

Inledning

Norstedts Juridik och moderatorn Daniel Westman

09:40-11:00

IT-rättsliga nyheter: ny reglering, rättspraxis, regleringsinitiativ m.m.

 • Dataskyddspraxis från EU-domstolen, bl.a. om vad som är en känslig personuppgift
 • Senaste nytt om överföring av personuppgifter till tredjeland – tillsynspraxis, vägledning, nytt adekvansbeslut m.m.
 • Uppdatering kring vad som händer med Data Act, AI Act och ePrivacy
 • Digital Services Act – nya regler för mellanhänder, t.ex. plattformar
 • Digital upphovsrätt – ny praxis från EU-domstolen och PMÖD samt de nya ändringarna i upphovsrättslagen
 • Praxis från HD och HFD
 • Ytterligare nyheter från hösten
Daniel Westman, moderator, oberoende rådgivare och forskare specialiserad på IT- och medierätt.
11:00-11:20

Kaffepaus

11:20-12:45

TEMA: Juridiken kring AI och maskininlärning

 • Att arbeta med juridiken i AI-projekt – praktiska överväganden
 • Maskininlärning – hur tillämpas GDPR?
 • Automatiserade beslut
 • Paneldiskussion och frågor
Josefine Rembsgård, juridisk koordinator, Lindholmen Science Park & AI Sweden
Karin Schurmann, advokat, MAQS Advokatbyrå
Rikard Karlsson Alverhill, universitetslektor, Mittuniversitetet  

12:45-13:45

Lunch

13:45-14:25

Valbara pass

På gång i e-förvaltningsjuridiken – eSams, DIGGs och SKR:s juridiska arbete

 • Juridisk vägledning i digitaliseringsfrågor, metodstöd vid personuppgiftsbehandling för innovation m.m.
 • Digitaliseringsbar lagstiftning, vägledningen om outsourcing, stordataanalyser m.m.
Linda Lindström, jurist, eSamverkansprogrammet
Louise Wikström, jurist, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Susanne Svanholm, Digitaliserings- och dataskyddsjurist, SKR  

Onlinetjänster samt varor med digitala delar riktade mot konsumenter – nya regler och
praktisk hantering

 • Vilka krav ställer de nya konsumentreglerna?
 • Ansvarsfrågor vid flera handelsled
 • Hur hanteras reglerna i praktiken?
 • Avtalsutformning
Magnus Tonell, advokat, NEXT Advokater
14:25-14:35

Teknikpaus och lokalbyte

14:35-15:20

Valbara pass

Juridiken kring e-legitimering

 •  Relevanta rättsliga regelverk
 • Valfrihetssystem och svensk e-legitimation
 • Vad är på gång? eIDAS 2 m.m.
Louise Wikström, jurist, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Kravställning på och kontroll av personuppgiftsbiträden – rättslig reglering och praktiska överväganden

 • Upphandlingsskedet: Hur kravställer vi för att säkra möjlighet till efterlevnad av GDPR, tex. reglerna för tredjelandsöverföringar?
 • Leverantörens standardavtal: Hur säkerställer vi uppfyllnad av artikel 28 och från vem kommer instruktionen?
 • Hur följer man upp leverantören löpande under avtalstiden? Görs detta i praktiken?
Daniel Eriksson, advokat, Cederquist
Johanna Linder, advokat, Cederquist
15:20-15:40

Kaffepaus

15:40-16:35

Expertpanelen diskuterar: ”Heta frågor”, trender och arbetssätt

 •  Det senaste om tredjelandsöverföringar: Hur hanterar olika organisationer molntjänster?
 • Ständigt nya säkerhetsjuridiska krav: Praktiska utmaningar, arbetssätt m.m.
 • M.m.
Agne Lindberg, advokat, Delphi
Anders Bergsten, advokat, Mannheimer Swartling  
Linda Lindström, jurist, eSamverkansprogrammet

16:35-16:45

Avslut

Sammanfattning av dagen och avslut

Daniel Westman, moderator, oberoende rådgivare och forskare specialiserad på IT- och medierätt.

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på nyhetsdagen inom IT-rätt? Ta del av vår grupprabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.
*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.