(SizeLimitingPyList: [])

VINTERERBJUDANDE | 20% på samtliga kurser, nyhetsdagar och frukostseminarier. Ange kampanjkod: VINTER20. Läs mer här >>

Tillbaka

Program

Endast digitala platser!

Programmet för IT-rätt 2020 är uppdaterat. Nyhetsdagen kommer att livesändas. 

09:00 - 09:30

Registrering

09:30 - 11:00

IT-rättsliga nyheter: ny reglering, central rättspraxis, regleringsinitiativ m.m.

 • Schrems II och andra viktiga domar om dataskydd
 • Nya vägledningar från Europeiska dataskyddsstyrelsen
 • Ny lagstadgad tystnadsplikt vid utkontraktering
 • Förslag till ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen, bl.a. rörande integritetskänsliga söktjänster
 • Svenskt genomförande av direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet)
 • YouTube-målet och andra viktiga mål om plattformars ansvar
 • HD:s dom om järnrörsfilmen
 • EU-initiativ inom AI, big data, plattformsreglering, Digital Service Act m.m.
 • Ytterligare nyheter från hösten
Daniel Westman
11:00 - 11:20

Paus

11:20 - 12:00

Datainspektionens tillsynsverksamhet

 • Aktuella ärenden och principiella frågor i tillsynen
 • Vad innebär den nya tillsynsprocessen? 
 • Datainspektionens korrigerande befogenheter
 • Samarbetet med andra dataskyddsmyndigheter

Katarina Tullstedt

12:05 - 12:45

E-hälsa som rättsområde – med it-rätten i fokus

 • Att kunna kommunicera juridik. Vad gäller?
 • Att förena gamla lösningar med nya. Digitalt arv i ljuset av AI
 • Att ta behovet av utbildning och kompetens på allvar. Undvik de enkla misstagen!

Cecilia Magnusson Sjöberg

12:45 - 13:45

Lunch

13:45 - 14:20

Välj ett spår

 

SPÅR 1

På gång i e-förvaltningsjuridiken - DIGGs och eSams juridiska arbete

 • Hur sker samverkan kring IT-rättsliga frågor? Vad är på gång i lagstiftningsmaskineriet? 
 • Rättsliga lösningar för digital samverkan, it-avtal i offentlig sektor m.m.
 • Förvaltningsgemensamma rättsliga frågor som behandlas inom DIGG och i pågående regeringsuppdrag

Linn Kempe & Johan Bålman

 

SPÅR 2

Ansvarsfrågor vid användning av AI - praktiska överväganden

 • Vem ansvarar när ett AI-system orsakar skador? Kan AI vara ett rättssubjekt?
 • Är det möjligt att avtala bort eller fördela ansvaret?
 • Vem ansvarar för AI-baserade immaterialrättsintrång?
Thomas Nygren
14:20 - 15:00

Välj ett spår


SPÅR 1

Riskfyllda personuppgiftsbehandlingar och konsekvensbedömningar

 • Vad är poängen med konsekvensbedömningar?
 • Vad räknas som en personuppgiftsbehandling med hög risk?
 • Konsekvensbedömningar – hur gör man?
 • Samråd med DI och förvaltning

 Martin Brinnen & Staffan Malmgren

 

SPÅR 2

Case: Storytel och juridiken

 • Juridiska utmaningar för ett modernt, snabbväxande och internationellt medieföretag
 • Att arbeta med nya ansvars- och rättighetsfrågor
 • Arbetssätt och hantering av risker i en digital miljö

 Amanda Spaner Åkerman

15:00 - 15:20

Paus

15:20 15:55

Överföringar till tredjeland efter Schrems II-domen

 • Praktiska konsekvenser för olika typer av överföringar – metod för bedömning
 • Vad bör personuppgiftsansvariga göra?
 • Hur agerar tillsynsmyndigheterna och vad händer internationellt?

Johan Sundberg & Johan Thörn

15:55 - 16:30

Hur gör man en lyckad IT-upphandling – strategier för att hantera risker och juridik

 • Riskhantering i en IT-upphandling – hur kan juridiken och avtalet användas för att minska risker?
 • Avtalslösningar för att hantera intressemotsättningar, t.ex. specifika behov vs. standardlösningar och förutsebarhet vs. flexibilitet.
 • Juridikens och juristens roll vid strategiska beslut om IT-upphandling
Agne Lindberg
16:30

Avslutning

Boka din digitala plats idag

Nyhetsdagen kommer att livesändas. Träffa och lyssna på experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar kring IT-rätt.

Se pris och erbjudanden