Sista bokningsdag har passerat! Se om det finns platser kvar >>

Tillbaka

Talare

15 november 2022

Obs! Vi utgår alltid från aktuell praxis på våra nyhetsdagar. Program och talare för Miljörättsdagen kommer därför inte vara helt klart förrän vi närmar oss kursdatumet. 

Anna Josefsson

Anna Josefsson

Ämnesråd Rättssekretariatet, Miljödepartementet

Anna Tiberg

Anna Tiberg

Hovrättsråd vice ordf, Avdelning 6, Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt

Bertil Bengtsson

Bertil Bengtsson

Bertil Bengtsson är f.d. justitieråd och var tidigare professor i civilrätt vid Stockholms och Uppsala universitet. Efter sin pensionering har han varit verksam som adjungerad professor i mark- och miljörätt vid Lunds universitet och i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, där han alltjämt arbetar. Han har...

Läs mer ›

Christina Ericson

Christina Ericson

Hovrättsråd, Avdelning 6, Svea hovrätt

Erik Evestam

Erik Evestam

Erik Evestam, näringspolitisk rådgivare på LRF. Han har jobbat med äganderättsliga frågor inom skog och vatten på LRF sedan 2008 och har bland annat suttit med som expert i den senaste strandskyddsutredningen Tillgängliga stränder.

Göran Stenman

Göran Stenman

Göran är rådman vid Mark- och miljödomstolen (tidigare Vattendomstolen resp. Miljödomstolen) sedan 1992. Han är även expert i Vattenverksamhetsutredningen.

Helen Lindqvist

Helen Lindqvist

Miljöingenjör som arbetar med avfalls- och masshanteringsfrågor på Naturvårdsverket.

Jan Darpö

Jan Darpö

Jan Darpö är professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet. Hans intresseområden är miljöprocess, tillståndsregimer samt naturvård och artskydd. Han har varit gästprofessor vid University of Minnesota (2008) och University of New South Wales in Sydney (2012). Sedan 2008 är han ordförande för...

Läs mer ›

Kristina Widenberg

Kristina Widenberg

Geovetare på Naturvårdsverket som arbetar med utveckling avtillsynsvägledning inom området masshantering och återvinning av avfall i anläggningsarbeten.

Linnéa Klefbäck

Linnéa Klefbäck

Ämnesråd Rättssekretariatet, Miljödepartementet

Maria Pettersson

Maria Pettersson

Maria Pettersson är professor och ämnesföreträdare i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon arbetar med miljö- och naturresursrättsliga frågor.

Mikael Schultz

Mikael Schultz

Mikael Schultz är f.d. tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt. Han är biolog och har tidigare arbetat som miljöchef i flera kommuner. Han har en lång och gedigen erfarenhet av frågor relaterade till naturvård och miljörätt. Han är medförfattare till en bok om artskydd samt kapitelförfattare i två...

Peter Ardö

Peter Ardö

Peter är chefsrådman vid mark- och miljödomstolen i Växjö och senast aktuell som särskild utredare i Miljöprövningsutredningen.

Stefan Lundin

Stefan Lundin

Stefan Lundin är verksam som chefsjurist vid bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita och har i snart 20 års tid arbetat med bl.a. juridiska frågor och rättsprocesser kopplade till företagande i besöksnäringen. Han har medverkat som expert i ett antal statliga utredningar – exempelvis Alkohollagsutredningen och...

Läs mer ›

Susanne Gerland

Susanne Gerland

Susanne Gerland är ämnesråd och gruppchef, Rättssekretariatet, Miljödepartementet. Hovrättsassessor från Svea hovrätt. Har arbetat på Rättssekretariatet sedan 2005.

Läs mer ›

Therese Börjesson

Therese Börjesson

Therese Börjesson, avdelningschef hav, vatten och miljögifter, Naturskyddsföreningen

Läs mer ›

Torgny Håstad

Torgny Håstad

Torgny är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och f.d. justitieråd i Högsta domstolen.

Torunn Hofset

Torunn Hofset

Utredningssekreterare, Miljöprövningsutredningen Regeringskansliet (ordinarie tjänst miljöjurist Naturvårdsverket)

Viktor Falkenström

Viktor Falkenström

Viktor Falkenström, advokat och delägare på Advokatbolaget Sjutton34. Viktors primära fokus är juridisk rådgivning och hantering av frågor kopplade till vatten.

Åsa Hill

Åsa Hill

Jurist, Lantbrukarnas Riksförbund.

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Åsa är jurist med bakgrund inom länsstyrelse, mark-och miljödomstol och sex stycken statliga utredningar inom samhällsbyggnadsområdet. Idag arbetar hon med IT-juridik på E-hälsomyndigheten.

Åsa Marklund Andersson

Åsa Marklund Andersson

Åsa Marklund Andersson är chefsrådman vid mark- och miljödomstolen i Nacka. Hon var tidigare hovrättsråd i Mark- och miljööverdomstolen och har även arbetat många år på Miljödepartementets rättssekretariat med bland annat miljölagstiftning. Hon är medförfattare till en bok om artskydd och har medverkat i Stefan...

Läs mer ›

Gå 3 personer till priset av 2!

Är ni fler som vill delta på Miljörättsdagen? Ta del av vår mängdrabatt och gå 3 personer till priset av 2 genom att ange kampanjkod "3för2" vid bokning*.
*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Bokningen behöver genomföras samtidigt.