Tillbaka

Årets talare

Miljörättsdagen 2021 | 10 november

Anna Bergquist

Anna Bergquist

Kriminalinspektör/utredare, Artskydds- och kulturarvsbrott, NOA/utredningssektionen

Anna Tiberg

Anna Tiberg

Hovrättsråd vice ordf, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Camilla Adolfsson

Läs mer ›

Camilla Adolfsson

Camilla Adolfsson är jurist och arbetar som huvudsekreterare i Bygglovsutredningen (Fi 2020:1). Hon har tidigare arbetat bl.a. som avdelningschef vid by...

Läs mer ›

Christer B. Jarlås

Christer B. Jarlås

Senior Åklagare, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Ingår i Nationella Operativa Gruppen gällande artskyddsbrott i Sverige och i ENPEs. Har under 2021...

Christina Ericson

Christina Ericson

Hovrättsråd samt beredningschef, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Christina Olsen Lundh

Christina Olsen Lundh

Huvudsekreterare i artskyddsutredningen. Arbetar som chefsrådman på mark- och miljödomstolen i Vänersborg samt är docent i miljörätt vid Göteborgs universitet.

David Berggård

David Berggård

Miljöingenjör, Länsstyrelsen Norrbotten (frågor som rör miljöfarlig verksamhet). Sen 00 med tillsyns- och prövningsfrågor enligt miljöbalken, i gruv- och stålin...

Erika Ekman

Erika Ekman

Huvudsekreterare Miljöprövningsutredningen (stf chefsrådman Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt). Tillämpning av nationell och internationell miljörätt i ...

Erik Westholm

Erik Westholm

Forskare vid SLU och småskogsägare

Eva Blixt

Eva Blixt

Forskningschef, Jernkontoret. Aktiv när IPPC blev IED. Business Europés talesperson IED Art 13 Forum. Leder europeisk stålindustris arbete i Bryssel & Sevilla

Helen Lindqvist

Helen Lindqvist

Miljöingenjör som sedan 15 år arbetar med avfallsfrågor på Naturvårdsverket. Utredare i regeringsuppdrag om masshantering.

Jan Darpö

Jan Darpö

Moderator. Professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet. Intresseområden: miljöprocess, tillståndsregimer samt naturvård och artskydd.

Jesper Blomberg

Läs mer ›

Jesper Blomberg

Jesper Blomberg är född 1973. Jur.kand. 1999. Kammarrättsråd på Kammarrätten i Jönköping samt medförfattare av...

Läs mer ›

Josia Hort

Josia Hort

Naturskyddsföreningen

Julia Jourak

Julia Jourak

Miljöjurist på Naturvårdsverket

Kerstin Brinnen

Kerstin Brinnen

Bolagsjurist på gruvföretaget LKAB och tidigare på gruvindustrins branschorganisation Svemin, med fokus på tillståndsprocesser för gruvverksamhet.

Kristina Widenberg

Kristina Widenberg

Uppdragsledare för uppdateringen av Naturvårdsverkets tillsynsvägledning inom området masshantering och återvinning av avfall i anläggningsarbeten.

Linda Eriksson

Linda Eriksson

Jägmästare, arbetar med skogspolitiska frågor på branschorganisationen Skogsindustrierna

Magnus Pettersson

Magnus Pettersson

Jägmästare.Tillsynsspecialist, Skogsstyrelsen. Support av Skogsstyrelsens tillsynsverksamhet i frågor som rör miljöbalken, skogsvårdslagen och utvecklingsfrågor

Peter Ardö

Peter Ardö

Särskild utredare Miljöprövningsutredningen och chefsrådman MMD Växjö.

Pia Pehrson

Läs mer ›

Pia Pehrson

Pia Pehrson är advokat och partner vid Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfallkoncernen och är specialiserad på miljörä...

Läs mer ›

Susanne Gerland

Susanne Gerland

Ämnesråd och gruppchef på Miljödepartementets rättssekretariat

Torunn Hofset

Torunn Hofset

Utredningssekreterare Miljöprövningsutredningen och (miljöjurist Naturvårdsverket)

Boka din plats idag

Träffa experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.