Tillbaka

Talare

Endast digitala platser

Årets talarlista uppdateras kontinuerligt

Ledande experter inom miljörätt

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område.

Anna Tiberg

Hovrättsråd vice ordf, Avdelning 6, Svea hovrätt

Anna Tiberg

Hovrättsråd vice ordf, Avdelning 6, Svea hovrätt

Christina Ericson

Hovrättsråd, Avdelning 6, Svea hovrätt

Christina Ericson

Hovrättsråd, Avdelning 6, Svea hovrätt

Christina Olsen Lundh

Rådman Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt

Christina Olsen Lundh

Rådman vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen samt juris doktor i miljörätt.

David Berggård

Expert miljöenheten, Länsstyrelsen Norrbotten

David Berggård

David Berggård har jobbat på länsstyrelsen i Norrbottens län som miljöingenjör med frågor som rör miljöfarlig verksamhet sedan slutet av 1990-talet och sedan 20...

Eva Vitell

VD - General Manager Hybrit Development AB

Eva Vitell

Eva Vitell är VD på Hybrit Development AB, ett samägt bolag mellan SSAB. LKAB och Vattenfall som utvecklar tekniker för fossilfri stålframställning. Eva har en ...

Jan Darpö

Professor emeritus, Uppsala universitet. Moderator på Miljörättsdagen

Jan Darpö

Jan är moderator under Miljörättsdagen och är professor i miljörätt vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet. Hans intresseområden är miljöprocess, tills...

Johan Kuylenstierna

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Adjungerad professor och hedersdoktor, Stockholms Universitet

Johan Kuylenstierna

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet och har en grundexamen i geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimato...

Jonas Christensen

Juris. Dr, Ekolagen Miljöjuridik AB

Jonas Christensen

Jonas Ebbesson

Professor i miljörätt

Jonas Ebbesson

Malin Brännström

Foto: Silvermuseet
Museichef & jur dr, Silvermuseet i Jokkmokk

Malin Brännström

Malin Brännström är juris dr med inriktning mot mark- och miljörätt och hon arbetar för närvarande som chef vid Institutet för arktisk landskapsforskning/Silver...

Malin Wik

Juristdomare vid mark- och miljödomstolen i Nacka

Malin Wik

Juristdomare vid mark- och miljödomstolen i Nacka

Rebecca Nordenstam

Miljöjurist, Naturskyddsföreningen

Rebecca Nordenstam

Rebecca arbetar som miljöjurist på Naturskyddsföreningen. Hon var ombud för föreningen i tillståndsprocessen kring Preemraff i Lysekil där frågan om möjligheten...

Stefan Nyström

Avdelningschef på klimatenheten, Naturvårdsverket

Stefan Nyström

Avdelningschef på klimatenheten, Naturvårdsverket

Susanne Gerland

Ämnesråd och gruppchef, Miljödepartementet

Susanne Gerland

Hovrättsassessor vid Svea hovrätt, arbetat på rättssekretariatet vid Miljödepartementet sedan 2005.

Sven Boberg

Chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sven Boberg

Sven är domarutbildad vid kammarrätten i Göteborg och arbetar som chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Han har också arbetat vid länsstyrelsen i Väs...

Torunn Hofset

Miljöjurist på Naturvårdsverket

Torunn Hofset

Miljöjurist på Naturvårdsverket

Åsa Marklund Andersson

Rådman, Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Åsa Marklund Andersson

Åsa har mångårig erfarenhet på miljörättsområdet och har tidigare arbetat på Miljödepartementet och som Hovrättsråd vid Mark- och miljööverdomstolen.

Vad andra har sagt

En överlag mycket bra dag med mycket bra information. Jag återkommer nästa år!

Eva

Mycket trevligt och välordnat. Bra service från alla inblandade och hög nivå på allt material.

Camilla

Mycket engagerade föreläsare. Bra grepp med paneldebatt.

Charlotte

Jag tycker det var en mycket bra mix av ämnen på årets miljörättsdag, många intressanta spår!

Madeleine

Bra tillfälle att få en ordentlig uppdatering av senaste nytt i miljörätten. Roligt med den blandning av miljövetare och jurister som deltar.

Anna-Lena

Boka din plats idag

Träffa experter, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Säkra din plats